Bártfai-Mager Andrea: kezeljük portfólióként az állami vagyont

2018-09-27 12:40   |   Feltöltötte:
Utoljára frissítve: 2018-09-27 17:38

„Az egyik legjobb gyakorlat az, hogy van párbeszéd, ami tudományos igényű” – nyitotta meg előadását Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az Állami Számvevőszék Jó gyakorlatok „Fókuszban: az állami vállalatok” című konferenciáján.

Bártfai-Mager Andrea előadásában bemutatta az állami portfóliót, majd ismertette a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Minisztérium (NVTNM) portfólió irányítási modelljét. Az állami vagyon tekintetében hangsúlyozta, hogy a portfólió változatos tevékenységekből és vagyonelemekből épül fel, része az energetikai és vízi közmű, a hulladékkezelés, a légi forgalom kiszolgálása, a játék- és posta szolgáltatások és a közlekedés is. „Ha valami, akkor az állami vagyon az, ami a mindennapi életünket befolyásolja, 4,5 millió fogyasztó függ nap, mint nap az állami energetikai vállalatoktól” – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy a cél a szolgáltatási centralizáció, továbbá az állami szerepvállalás erősítése a teljesen energetikai vertikumban, azaz a villamos energia, a földgáz valamint a távhő szolgáltatás terén is kiemelt cél. A vízi közmű szolgáltatások kapcsán kiemelte, hogy a cél az, hogy az ország teljes területén egységes áron lehessen vízhez jutni.

 

Bártfai-Mager Andrea: Kezeljük portfólióként az állami vagyont

A képre kattintva galéria nyílik!


Egyértelművé tette, hogy az állami vagyont meg kell tanulni portfólióként kezelni, bár sokszínűek ezek a vállalatok, meg lehet találni a hasonlóságokat. A működési szinergia egy lehetőség, ami itt van a kezünkben. „Portfólió szemléletben fogjuk irányítani ezeknek a vállalatoknak a működését. A kihívás az, hogy ezek a társaságok esetenként nagyon különbözőek” – tette hozzá.


„Most vagyunk a legközelebb ahhoz az elmúlt 20 évben, hogy az állam egységes tulajdonosi joggyakorlást valósítson meg a teljes portfólió tekintetében. Az Állami Számvevőszék által felhalmozott tudásra ebben a tekintetben is óriási szükség van, éppen ezért hiszem, hogy a minisztérium egyik legfontosabb stratégiai partnere az elkövetkezendő években az ÁSZ lesz” – hangsúlyozta a miniszter.

 

Bártfai-Mager Andrea: Kezeljük portfólióként az állami vagyont


Bártfai-Mager Andrea rámutatott, hogy a portfóliószintű vagyonkezelés számos lehetőséget és kihívást rejt magában. Lehetőségként említette a működési szinergiák feltárását, a hatékonyság növelését, a megtakarítások ösztönzését, a portfólió-szemlélet érvényesítését a közös és egységes folyamatokon keresztül, továbbá a társaságok támogatását, hogy „nemzeti bajnokokká” váljanak.

 


Mindeközben a társaságok vállalati kultúrája, piaci és szabályozói környezete és finanszírozási lehetőségei jelentősen eltérnek egymástól, ezen túl ugyancsak kihívást jelent a tulajdonosi, szabályozói és politikai érdekek összehangolása és a tulajdonosi kontroll megfelelő szintjének beállítása. Hozzátette, hogy megfelelő irányítási struktúra esetén a kihívások kezelhetők, a lehetőségek pedig realizálhatóvá válnak.


A portfólió áttekintését követően Bártfai-Mager Andrea bemutatta az NVTNM által alkalmazott centralizált modell szerinti tulajdonosi kontrollt, hozzátéve, hogy sokáig folyt a vita arról, hogy Magyarország melyik rendszert, azaz a centralizált, a duális vagy decentralizált modellt válassza. Az alkalmazott modell jellemzője, hogy az állami tulajdonosi funkció elválasztható a szabályozó/ iparági politikaalkotó szerepektől, továbbá a főbb területeken - tervezés, kontrolling, vezetők díjazása – alkalmazott egységes módszertan alkalmazása. Az állami portfólió feletti tulajdonosi joggyakorlás és a minisztérium felépítésének ismertetését követően Bártfai-Mager Andrea bemutatta az NVTNM portfólió irányítási modelljét.

 

Bártfai-Mager Andrea: Kezeljük portfólióként az állami vagyont


Bártfai-Mager Andrea előadásában egyértelművé tette, hogy a több mint 200 vállalatot számláló portfólión belül a szinergiák kihasználása csak egységes, összehangolt folyamatok révén lehetséges. A tervezés során kiemelte a társasági és közigazgatási tervezési folyamatok összhangjának megteremtését, az egységes premisszakészlet kidolgozását, a részben egységes, részben társaság-specifikus vagyongazdálkodási (tervezési) irányelvek kiadását, illetve a javadalmazási szabályok egységesítését.


A kontrolling terén kiemelte a társaság-specifikus teljesítménymutatók definiálását, az összehangolt beszámolási struktúrát a teljes állami portfólióra nézve, és a társaságok kockázatainak, kiemelt eseményeinek nyomon követését. A monitoring során hangsúlyozta a könyvvizsgáló választással kapcsolatos elvárások összehangolását, a belső ellenőrzési funkcióval szemben támasztott elvárások összehangolását és az egységes projektértékelési módszertan kidolgozását.

 

Kovács Balázs

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály