Az üzembe helyezés hitelt érdemlő dokumentálásáról

2018-07-06 08:37:00   |   Feltöltötte: Dr. Véber Emília

Az Állami Számvevőszék befejezte a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzését. Az ÁSZ az ellenőrzés során többek között megállapította, hogy a tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele során az üzembe helyezést a Társaság nem dokumentálta hitelt érdemlően, ezért az értékcsökkenés számításának kezdő időpontja nem volt megállapítható.

Az önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ellenőrzése kiemelten fontos a vagyon megőrzése, megóvása szempontjából, hiszen az önkormányzati feladatellátás költségeinek, ráfordításainak alakulása a lakosság széles körét érinti. Az ÁSZ – Stratégiájában foglaltaknak megfelelően - az önkormányzatok ellenőrzése során értékeli azok pénzügyi gazdasági helyzetét, és feltárja gazdálkodásuk kockázatait.

 

Az ÁSZ 2018. júniusában tette közzé a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzése című jelentését. Az ÁSZ az ellenőrzés során megállapította, hogy a tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele és az értékcsökkenés összegének elszámolása nem volt szabályszerű. A tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele során az üzembe helyezést a Társaság nem dokumentálta hitelt érdemlően, ezért az értékcsökkenés számításának kezdő időpontja nem volt megállapítható.

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírja, hogy a számviteli politika keretében rögzíteni kell a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket. A Társaság Számviteli Politikája egyértelműen meghatározta, hogy minden tárgyi eszköz üzembe helyezéséről jegyzőkönyvet kell kiállítani. Az üzembe helyezés időpontja az eszköz szokásos vállalkozási tevékenység keretében történő rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja. Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez viszonyított arányát, illetve az értékcsökkenés évenkénti abszolút összegét az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Az üzembe helyezés hitelt érdemlő dokumentálásának elmaradása azt a kockázatot hordozza magában, hogy az értékcsökkenés számításának kezdő időpontja nem lesz egyértelműen megállapítható, mely nem szabályszerű költségelszámolást eredményez.

 

Az Állami Számvevőszék megállapításai alapján megfogalmazott javaslataival segíti elő a meglévő hibák megszüntetését, hozzájárul az átlátható, felelős, szabályozott gazdálkodás feltételeinek kialakításához.

 

dr. Véber Emilia
elemző osztály

 

dr. Bordás Ádám
osztályvezető