Az Útban Európához Alapítvány ellenőrzése lezárult

2018-11-23 10:00   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék befejezte Az Útban Európához Alapítvány, mint intézményfenntartó 2014-2016 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az intézményfenntartó a szabályszerű gazdálkodás alapját képező számviteli szabályozás hiánya miatt a költségvetési támogatások átlátható, elszámoltatható igénybevételének és felhasználásának feltételeit nem teremtette meg. A köznevelési feladathoz rendelt költségvetési támogatásokat szabályszerűen fordította intézménye működtetésére, a közszolgáltatás igénybevételének feltételeit azonban nem határozta meg. A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, ezáltal közpénzekkel való gazdálkodásának átláthatóságát a nyilvánosság előtt nem biztosította.

Humánszolgáltatást nyújtó, államháztartáson kívüli szervezeteknél végez ellenőrzéseket az ÁSZ. A köznevelési és szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítottak a mindenkori költségvetési törvények. Az ÁSZ ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közfeladatok ellátásáért kapott közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel.


Az Útban Európához Alapítványt 1997-ben a SOTER-LINE Oktatási Továbbképző és Szolgáltató Kft. alapította – többek között – azzal a céllal, hogy létrehozza és működtesse az Athéné Idegenforgalmi, Informatikai és Üzletemberképző Szakgimnázium és Szakközépiskola egykori jogelőd intézményét. A fenntartó nyílt, 2014. június 1-jétől nem közhasznú jogállású szervezet volt, vállalkozási tevékenységet az ellenőrzött időszakban nem folytatott. A fenntartó intézménye budapesti székhelyén kívül egy fővárosi telephelyen működött. Tevékenysége szakközépiskolai, szakiskolai, szakgimnáziumi nevelés-oktatás és felnőttoktatási feladatok ellátása volt nappali és esti munkarendben. Az intézmény engedélyezett tanulólétszáma 2440 fő volt.

Az Útban Európához Alapítvány ellenőrzése lezárult

 

A fenntartó összes bevétele 2014-ben 435,5 millió Ft, 2016-ban 305 millió Ft volt – bevételének 100%-át a központi költségvetési támogatás tette ki. Befektetett eszközállománya mindkét évben 0,2 millió Ft volt; 2014. évi rövid lejáratú kötelezettsége 2,7 millió Ft volt. 2016 év végén kötelezettségállománya nem volt.


Az ellenőrzés megállapította, hogy Az Útban Európához Alapítvány, mint intézményfenntartó a szabályszerű gazdálkodás alapját képező számviteli politika és az annak keretében elkészítendő szabályzatok hiánya miatt a költségvetési támogatások átlátható, elszámoltatható igénybevételének és felhasználásának feltételeit nem teremtette meg. A költségvetési támogatásokkal kapcsolatos igénylési, módosítási, elszámolási kötelezettségnek a Magyar Államkincstár felé a jogszabály előírásai szerint eleget tett.


A fenntartó nem szabályozta a közfeladatot ellátó intézmény által kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, valamint a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit, ezzel nem határozta meg intézménye szabályszerű működtetésének kereteit, illetve a közszolgáltatás igénybevételének feltételeit. Az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséről gondoskodott. A köznevelési közfeladat ellátására kapott támogatást szabályszerűen fordította intézménye működtetésére, de felhasználását nem a jogszabály előírása szerint tartotta nyilván.


A fenntartó ellenőrzési feladatait szabályszerűen látta el, a pedagógiai-szakmai feladatok végrehajtásával és eredményességével kapcsolatban értékelési feladatokat nem végzett. A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, ezáltal a humánszolgáltatási közfeladatot ellátó intézménye működtetéséhez felhasznált közpénzekre vonatkozó gazdálkodásának átláthatóságát a nyilvánosság előtt nem biztosította.


Az ÁSZ Az Útban Európához Alapítvány kuratóriuma elnöke részére hét javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Dr. Nagy Imre

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály