Az új Országgyűlés törvényalkotásának támogatása

2018-06-13 13:09   |   Feltöltötte: Dr. Pálmai Gergely

Az Állami Számvevőszéknek, mint az Országgyűlés pénzügyi és gazdasági ellenőrző szervének legfőbb törekvése, hogy ellenőrzéseivel, tanácsaival, javaslataival támogassa az Országgyűlés törvényalkotó munkáját és járuljon hozzá a jól irányított állam működéséhez. Ennek érdekében kiemelten fontos az új Országgyűléssel és bizottságaival való hatékony együttműködés, valamint az újonnan megválasztott parlamenti tisztségviselőkkel való szakmai kapcsolatok kialakítása.

Az újonnan megalakult Országgyűlés megválasztotta tisztségviselőit, újraválasztotta Magyarország miniszterelnökét, majd az új kormány megalakulását, a miniszterek eskütételét követően megkezdte törvényhozói munkáját. Az Állami Számvevőszék elnöke levelekben gratulált - az Állami Számvevőszék munkatársai nevében is - az újonnan megválasztott tisztségviselőknek megválasztásukhoz, és ennek keretében rövid tájékoztatást adott az Állami Számvevőszék jogalkotást is támogató ellenőrző tevékenységéről, ennek tapasztalatairól.


Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a jogalkotók megfelelő időben, már a törvényalkotási munka kezdeti szakaszában megismerhessék a számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatait, következtetéseit, felvetéseit. Az Állami Számvevőszékről szóló törvény ugyanis előírja, hogy az Állami Számvevőszék elnöke részt vesz az Állami Számvevőszék jogállását, feladatkörét érintő, az államháztartás működési rendjéről, és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló, valamint az államháztartás számviteli rendjével kapcsolatos jogszabályok előkészítésében.


Ennek érdekében, valamint a jól irányított állam működéséhez való hozzájárulásra is figyelemmel, az Állami Számvevőszék proaktív módon, kezdeményező szemlélettel is gondoskodik az Országgyűlés és a jogszabályokat előkészítő és előterjesztő kormányzat részére az ellenőrzési tapasztalatok átadásáról. Mindezek jelentősen segíthetik az új Országgyűlés és Kormány jogalkotói munkáját, többek között a hamarosan benyújtásra kerülő 2019. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb törvényjavaslatok tárgyalása során.

 

dr. Posta Gabriella

dr. Pálmai Gergely

Elnöki titkárság és igazgatási osztály