Az országos népszavazás ellenőrzési megállapításai hasznosultak

2018-09-03 15:13   |   Feltöltötte: Vasváriné Molnár Judit

Az Állami Számvevőszék befejezte a 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolítása elszámolásának ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a népszavazásra a költségvetésből biztosított pénzeszközök felhasználása az ellenőrzöttek tekintetében célhoz kötötten, a népszavazás előkészítése és lebonyolítása érdekében történt. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére tett intézkedéseiről az ellenőrzöttek értesítették az ÁSZ elnökét.

Az Országgyűlés 8/2016. (V.10.) számú határozatában a kötelező betelepítési kvótáról szóló országos népszavazást rendelt el, amelyet a köztársasági elnök 2016. október 2-ára tűzött ki.

 

 

Az ellenőrzés célja volt annak megállapítása, hogy a megtartott népszavazás lebonyolítására fordított pénzeszközök tervezése, folyósítása, felhasználása, elszámolása és annak ellenőrzése szabályszerű volt-e. A 63 ellenőrzött szervezet a Nemzeti Választási Iroda, a Belügyminisztérium, mint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának jogutódja, a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és a külképviseleti választási irodák vonatkozásában a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a területi választási irodák, valamint a mintavétellel kiválasztott országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák és helyi választási irodák voltak.


Az ellenőrzés során az ÁSZ megállapította, hogy az országos népszavazás előkészítéséhez és a lebonyolításhoz szükséges pénzeszközök tervezése szabályszerű volt, a költségvetésből biztosított finanszírozási források elosztása, az előirányzatok kezelése, elszámolása, valamint a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése - a feltárt kisebb hiányosságok mellett - az ellenőrzött szervezetek döntő többségénél szabályosan történt.

 


A számvevőszéki jelentést az ÁSZ 2018. június 15-én hozta nyilvánosságra. Az ÁSZ jelentésében javaslatot nem fogalmazott meg, azonban 50 ellenőrzött szervezet vezetője részére a szabályszerű feladatellátás biztosítása céljából, a feltárt hiányosságok vonatkozásában figyelemfelhívó levél kiküldésére került sor. Az ellenőrzött szervezetek vezetői az eredményesség és hasznosulás követelményeit szem előtt tartva elbírálták a figyelemfelhívó levélben foglaltakat, és a feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére tett intézkedéseikről - az ÁSZ tv. 33. § (6) bekezdésben foglalt határidőben - értesítették az ÁSZ elnökét. Az értesítésben foglaltak értékelése befejeződött.


Az ellenőrzött szervezetek vezetőit az ÁSZ elnöke válaszlevélben tájékoztatta, hogy az általuk írt értesítő levelekben foglaltakat az ÁSZ feldolgozza, és ellenőrzéseinek kockázatalapú tervezése során felhasználja.


A pénzeszközök felhasználásának értékelésével az ÁSZ eleget tett a törvényben előírt, Országgyűlés felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok számvevőszéki jelentésben történő bemutatásával az ÁSZ hozzájárult azok kijavításához, ezáltal közvetetten szolgálja a népszavazások előkészítése és lebonyolítása során a közpénzek felhasználásával kapcsolatos közbizalom erősítését, valamint támogatja a jogalkotói és szabályozói munkát.

 

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

 

Vasváriné Molnár Judit
számvevő főtanácsos