Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság ellenőrzése

2018-11-07 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) 2014-2016. évi pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az EUTAF belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem biztosította a szabályszerű, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás feltételeit. Az EUTAF pénzügyi és vagyongazdálkodása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, az integritás kontrollokat nem a kockázatokkal arányosan alakította ki.

Az államháztartás központi alrendszerének közpénz felhasználása, az intézmények által ellátott közfeladatok sokrétűsége, valamint a feladatellátásához rendelt vagyon nagyságrendje indokolja, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzéseket folytasson a pénzügyi és vagyongazdálkodás területén. Az ellenőrzésekkel az ÁSZ hozzájárul a központi intézmények pénzügyi helyzetének pontosabb megítéléséhez, és a jó gyakorlat kialakításán és terjesztésén keresztül az ellenőrzések elősegíthetik a gazdálkodás szabályszerűségének javítását.

 

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság ellenőrzése


A kormány 2010. július 1-jén – a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalból való kiválással – alapította meg a központi költségvetési szervként, önállóan működő Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságot. Az ellenőrzött időszakban az irányító szervi jogkört a Nemzetgazdasági Minisztérium, majd 2018. május 22-től a Pénzügyminisztérium gyakorolta. Az EUTAF közfeladata az EU pénzügyi alapok tekintetében az ellenőrzési hatósági, az egyéb uniós és nemzetközi támogatások kormány által meghatározott ellenőrzési feladatai ellátása, az uniós támogatások hatékony és szabályszerű felhasználásának elősegítése.


Az EUTAF vagyona 2016. december 31-én 1 milliárd 331 millió Ft, a teljesített összes bevétele 2016-ban 2 milliárd 630,6 millió Ft, a teljesített összes kiadása 2 milliárd 431,4 millió Ft volt.


Az ÁSZ megállapította, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak az EUTAF-ra vonatkozó irányító szervi feladatellátása megfelelt a jogszabályi előírásoknak.


Az EUTAF 2015. február 19-ig hatályos szervezeti és működési szabályzata nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.


Az EUTAF-nál a belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése, ezen belül a kontrollkörnyezet kialakítása, a kontrolltevékenység, az információs és kommunikációs folyamatok kialakítása és működtetése, valamint a belső ellenőrzés működtetése egyik évben sem, a kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése 2016. október 1-től nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, emiatt nem voltak biztosítottak a szabályszerű, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás feltételei.

 

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság ellenőrzése


A bevételek elszámolása szabályszerű volt. A kiadási előirányzatok felhasználásánál a gazdálkodási jogkörök gyakorlása az ellenőrzött időszakban nem volt szabályszerű.


Az EUTAF által vagyonkezelt eszközökre a 2015. évben vagyonkezelési szerződést kötött a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel mint tulajdonosi jogkörgyakorlóval. A mérlegben kimutatott követelések egyedi minősítését, értékelését elmulasztotta. Éves költségvetési beszámolóinak mérlegtételeit leltárral nem támasztotta alá.


Az EUTAF nem a kockázatokkal arányosan alakította ki az integritás kontrollokat. Belső kontrollrendszere – kialakításában és működtetésében feltárt hiányosságok és hibák miatt – nem támogatta a közpénzek átlátható felhasználását, az integritás kultúra kialakítását.


Az Állami Számvevőszék a pénzügyminiszternek egy, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság főigazgatójának 18 javaslatot tett.

 

Salamon Ildikó

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály