Az ellenőrzöttek nem tettek észrevételt

2018-01-12 08:00   |   Feltöltötte: Nagy Csilla Erzsébet

Az Eötvös József Főiskola utóellenőrzése újabb szakaszhoz érkezett. Az Állami Számvevőszék megküldte a jelenéstervezetet a főiskola és az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére az észrevételezési jog biztosítása érdekében.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka hasznosulásának javítását. Ezzel összhangban ellenőrzi, hogy az ellenőrzött szervezetek megvalósították-e a korábbi ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából készített intézkedési tervekben vállalt intézkedéseket. Ennek keretében került sor a felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzéséről szóló jelentés nyomán készített intézkedési tervekben vállaltak utóellenőrzésére.

 

Az ellenőrzés során arra kerestük a választ, hogy az Eötvös József Főiskola és az Emberi Erőforrások Minisztériuma a számvevőszéki jelentésekben foglalt javaslatot megalapozó megállapításokra készített intézkedési terveikben meghatározott feladatokat végrehajtották-e.

 

 

A számvevőszéki törvénynek megfelelően az ÁSZ észrevételezés céljából megküldte a jelentéstervezeteket az ellenőrzött szervezetek vezetői részére. Az ellenőrzött szervezetek vezetőinek 15 nap állt a rendelkezésükre, hogy az ÁSZ ellenőrzési megállapításaira írásban észrevételt tehessenek. Az Eötvös József Főiskola és az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről észrevétel nem érkezett, így megkezdődött a számvevőszéki jelentés kiadmányozásának és nyilvánosságra hozatalának előkészítése.

 

 

Pető Krisztina
felügyeleti vezető