Az Elemző osztály beszámolt a tevékenységéről

2018-10-10 16:29:00   |   Feltöltötte: Dr. Stromajer Norbert Ferenc

Az Állami Számvevőszék Elnöki Értekezlete megtárgyalta és elfogadta az Elemző osztály 2018. június 1. és 2018. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozó beszámolóját.

 

 

 

 

Az Elemző osztály a számvevőszéki jelentések nyilvánosságra hozatalát megelőzően az ellenőrzés különböző szakaszaiban látja el jogi minőségbiztosítási feladatait. Az osztály munkatársai a beszámolással érintett időszakban közel 400 esetben adtak ki írásbeli véleményt a véleményezendő dokumentumok jogi megalapozottságát érintően.

 

A tárgyi időszakban a véleményezési feladatok jelentős részét a jelentéstervezetek és az elnöki figyelemfelhívó levéltervezetek – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. tv. (ÁSZ tv.) 29. § (1) bekezdése és 33. § (6) bekezdése alapján – ellenőrzött szervezetek vezetői részére történő megküldése előtti jogi felülvizsgálata tette ki.

 

Az ÁSZ tv. 29. § (1) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az ellenőrzési megállapításait megküldi az ellenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, akinek személyes felelősségét állapította meg. Az ÁSZ tv. további előírásai alapján az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőrzés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet, amelyre az ÁSZ harminc napon belül írásban válaszol.

 

Az ÁSZ törvény 33. § (6) bekezdésében rögzített jogintézmény az elnöki figyelemfelhívó levél, amelynek célja az ellenőrzés során feltárt jogszabálysértő gyakorlat megszüntetése. A figyelemfelhívásokban foglaltakra az ellenőrzött szervezet vezetője köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.

 

Az Elemző osztály célja, hogy a feladatellátásával hozzájáruljon az ellenőrzési megállapítások, következtetések, felhívások, javaslatok, ajánlások magas szakmai minőségéhez.

 

dr. Bordás Ádám

osztályvezető

dr. Stromajer Norbert számvevő

Elemző osztály