Az Autizmus Alapítványtól észrevétel érkezett

2018-10-28 21:32:00   |   Feltöltötte: Vasváriné Molnár Judit

Az Autizmus Alapítvány gazdálkodása ellenőrzéséről szóló nem nyilvános jelentéstervezetét az Állami Számvevőszék 2018. szeptember végén küldte meg az Alapítvány Kuratóriuma elnöke részére, aki az abban foglalt megállapításokkal kapcsolatban élt a törvényben rögzített észrevételezési lehetőségével.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) Stratégiában rögzített célkitűzése, hogy az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatás és vagyonjuttatás ellenőrzésével hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket a civil szervezetek is átlátható módon használják fel, a társadalom objektív képet alkothasson az alapítványok működéséről.


Az Autizmus Alapítványt 1989. évben magánszemély hozta létre határozatlan időre. Az Autizmus Alapítvány célja az autista gyermekek, serdülők és felnőttek jobb gondozását lehetővé tevő elméleti és gyakorlati feladatok támogatása, az autizmus jobb megértését szolgáló vizsgálatok végzése, szakember képzés, ismeretterjesztés, autista fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlősége kialakítása, javítása.

 


Az ÁSZ ellenőrizte, hogy az Alapítvány gazdálkodása során betartotta-e a vonatkozó jogszabályi előírásokat, szabályszerűen használta-e fel a kapott költségvetési támogatásokat, valamint az ellenőrzési és nyilvántartási rendszerek szabályszerűen működtek-e.


A számvevők által összeállított és az ÁSZ elnöki értekezletén elfogadott, nem nyilvános jelentéstervezetet az Alapítvány Kuratóriumának elnöke 2018. szeptember végén kapta meg. Az Alapítvány vezetőjének 15 nap állt a rendelkezésére, hogy a nem nyilvános jelentéstervezet ellenőrzési megállapításaira írásban észrevételt tehessen.


A Kuratórium elnöke a nem nyilvános jelentéstervezetben foglalt egyes ellenőrzési megállapításokra vonatkozóan észrevételt tett. A beérkezett észrevételt az ellenőrzés felügyeleti vezetője értékelte, majd ezt követően került sor a válaszlevél elnöki hatáskörben való kiadmányozására. Egyidejűleg megkezdődött a számvevőszéki jelentés összeállítása annak nyilvánosságra hozatala céljából, amelyben a figyelembe nem vett észrevételeket az ÁSZ a számvevőszéki jelentésben az elutasítás indoklása mellett feltünteti. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ a beérkezett észrevételekre harminc napon belül írásban válaszol.

 

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

 

Vasváriné Molnár Judit
számvevő főtanácsos