Az ÁSZ is hozzájárult a tavalyi zárszámadás elfogadásához

2018-11-27 11:47   |   Feltöltötte: Horváth Bálint

Az Országgyűlés elfogadta a 2017. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényt. Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének eleget téve – ahogy minden évben – elvégezte a tavalyi zárszámadás ellenőrzését és megállapította, hogy a 2017-es költségvetés végrehajtása megfelelt a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak, a törvényjavaslat megalapozott és megbízható. Domokos László az ÁSZ elnöke 2018. október 17-én a parlamenti vita kezdetén expozéjában rámutatott: 2017-ben Magyarország gazdasági növekedése a vártnál is kedvezőbben alakult. Hozzátette: a pozitív gazdasági folyamatok fenntarthatóságához folytatni kell a fenntartható kifehérítést, ki kell aknázni a digitalizációban rejlő lehetőségeket, és mérni kell a közpénzek felhasználásának eredményességét.

Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének eleget téve, minden évben ellenőrzi az előző év költségvetése végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot. A zárszámadás értékelése hozzájárul, hogy az Országgyűlés megalapozott döntést hozhasson a költségvetési évet lezáró törvény elfogadásáról. Mindemellett az ÁSZ az ellenőrzésével biztosítja a költségvetési folyamatok átláthatóságát is. A zárszámadás ellenőrzéséről itt olvashat egy részletes összefoglaló cikket.


ÁSZ: Szabályszerű volt a tavalyi költségvetés végrehajtása


Az ÁSZ 2018. május 25-én adott tájékoztatás arról, hogy megkezdte a 2017. évi központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzését, majd a zárszámadási jelentését október 5-én hozta nyilvánosságra és adta át az Országgyűlésnek. Warvasovszky Tihamér alelnök az Országházban arról tájékoztatta Hende Csabát, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökét, hogy szabályszerű volt a 2017-es központi költségvetés végrehajtása, a hiány és az államadósság alakulása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, valamint az uniós feltételeknek. Hozzátette: a zárszámadási törvényjavaslat megalapozott, az abban szerepeltetett adatok megbízhatóak.

 

Warvasovszky Tihamér alelnök az Országházban arról tájékoztatta Hende Csabát, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökét, hogy szabályszerű volt a 2017-es központi költségvetés végrehajtása, a hiány és az államadósság alakulása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, valamint az uniós feltételeknek.


Az ÁSZ elnöke a parlamenti vita kezdetén ismertette a számvevőszéki megállapításokat


Az Országgyűlés október 17-én kezdte meg a tavalyi zárszámadásról szóló vitát. A plenáris ülésen Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke ismertette az ÁSZ ellenőrzésének megállapításait, valamint a tavalyi esztendő makrogazdasági összefüggéseit. Domokos László felhívta a figyelmet, hogy a számvevőszéki ellenőrzés – a zárszámadási törvényjavaslat megalapozottságát nem befolyásoló – szabályszerűségi hibákat tárt fel az ellenőrzött szervezetek mintegy harmadánál, amelyek szabályozási hiányosságokhoz, a gazdálkodási jogkörök nem szabályszerű gyakorlásához kapcsolódtak. Több egészségügyi intézmény esetében a minősítést nem befolyásoló hiba volt, hogy az államháztartási törvény előírásainak megsértésével, a szabad előirányzat mértékét meghaladóan történt kötelezettségvállalás – világított rá az ÁSZ elnöke.

 

Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének eleget téve – ahogy minden évben – elvégezte a tavalyi zárszámadás ellenőrzését és megállapította, hogy a 2017-es költségvetés végrehajtása megfelelt a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak, a törvényjavaslat megalapozott és megbízható.


Parlamenti expozéjában Domokos László emlékeztetett: a törvényben előírt ellenőrzési kötelezettsége mellett az ÁSZ ezúttal is készített makrogazdasági elemzést a tavalyi esztendő költségvetési és gazdasági folyamatairól. Az Állami Számvevőszék makrogazdasági elemzése rámutat: 2017-ben Magyarország gazdasági növekedése a vártnál kedvezőbben alakult. A GDP növekedési üteme az előző évhez viszonyítva 4,1%-os volt, ami egy százalékponttal volt magasabb a 2017-es költségvetési törvényben előre jelzettnél – idézte fel Domokos László, majd rámutatott: tavaly a gazdasági növekedés fő hajtóerejét a beruházások képezték, a nemzetgazdasági beruházások volumene 2017-ben 18,2%-kal nőtt – hangsúlyozta az ÁSZ elnöke.

 

Domokos László az ÁSZ elnöke 2017. október 17-én a parlamenti vita kezdetén expozéjában rámutatott: 2017-ben Magyarország gazdasági növekedése a vártnál is kedvezőbben alakult. Hozzátette: a pozitív gazdasági folyamatok fenntarthatóságához folytatni kell a fenntartható kifehérítést, ki kell aknázni a digitalizációban rejlő lehetőségeket, és mérni kell a közpénzek felhasználásának eredményességét.


Domokos László a tavalyi év makrogazdasági folyamatait összegezve kiemelte: az alkalmazásban állók havi bruttó és nettó átlagkeresete 2016-ról 2017-re 12,9%-kal emelkedett, a reálkereset 2017-ben 10,3%-kal nőtt. A foglalkoztatottak száma a versenyszférában 2,9%-kal nőtt, míg a közszféra létszáma – a közfoglalkoztatás tudatos csökkentésének következtében – 3,5%-kal csökkent, a foglalkoztatási ráta pedig 2017 végén elérte a 68,2%-ot. Az ÁSZ elnöke hozzátette: 2017-ben az adórendszer továbbra is a fogyasztási-forgalmi típusú adókat részesítette előnyben, a jövedelmeket terhelő adók súlya csökkent.


Domokos László: fenntartható kifehérítés, digitalizáció és az eredményesség mérése


Az Állami Számvevőszék elnöke parlamenti expozéjában rávilágított: a pozitív makrogazdasági folyamatok fenntarthatóságát a 2018-ról szóló számvevőszéki elemzések is alátámasztják. Nőnek a bérek és a fogyasztás, megbízhatóan érkeznek a költségvetésbe az adóbevételek – sorolta. Domokos László szerint ugyanakkor az elmúlt években végbement pozitív költségvetési és makrogazdasági folyamatok fenntarthatósága alapvetően három fő ponton nyugszik. Egyrészt folytatni kell az adóbeszedés hatékonyságát fejlesztő programokat, melyekre támaszkodva lehetőség nyílik a munkát terhelő közterhek csökkentésére. Másrészt törekedni kell a digitalizációban rejlő lehetőségek széleskörű kiaknázásra. Harmadrészt különösen fontos, hogy az állam mérje a közpénzek felhasználásának eredményességét – szögezte le az ÁSZ elnöke az Országgyűlés október 17-i plenáris ülésén.

 

Domokos László feltette a kérdést, hogy a következő években mekkora méretű állam képes támogatni a magyar gazdasági folyamatok fenntarthatóságát.


Végezetül Domokos László feltette a kérdést, hogy a következő években mekkora méretű állam képes támogatni a magyar gazdasági folyamatok fenntarthatóságát. Mint mondta: a 2016-2017. évi költségvetési és makrogazdasági folyamatok jó alapot teremtenek arra, hogy a következő évekre vonatkozóan, hosszabb távon is fenntartható pályán maradjon a magyar gazdaság. Ehhez azonban újra kell értékelni az újraelosztás és az adórendszer mértékét, illetve méretét, hiszen ezek fontos versenyképességi kritériumok, különösen a környező országokkal való összevetésben – hívta fel a figyelmet az Állami Számvevőszék elnöke a zárszámadási vitában.


Az ÁSZ kiemelkedő mértékben járul hozzá a költségvetési folyamatok átláthatóságához


Az Állami Számvevőszék költségvetéssel kapcsolatos tevékenysége hozzájárul a költségvetési tervezés és végrehajtás átláthatóságához is. Az általában kétévente elvégzett – legutóbb 2018 februárjában nyilvánosságra hozott – Open Budget Survey (OBS) felmérés arra a megállapításra jutott, hogy az Állami Számvevőszék kimagaslóan, a fejlett országok átlagos színvonalánál is magasabb szinten látja el feladatait a központi költségvetéssel kapcsolatos kontroll tekintetében. A felmérésről készült összegző tanulmány szerint az ÁSZ magas pontszámát indokolja, hogy részletesen és időszerűen közzéteszi az ellenőrzési megállapításait, amelyekben vizsgálja a közpénzgazdálkodás szabályszerűségét és ellenőrzi annak hatékonyságát is. Ehhez rendelkezik a függetlenségét garantáló jogi környezettel, pénzügyi és szakmai eszközökkel, valamint a végrehajtó hatalomtól teljesen függetlenül működik – mutat rá a nemzetközi felmérés összefoglalója.


Horváth Bálint
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály