Átadták a 2018-as SOLIDUS-díjakat

2018-03-05 11:38   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Átadta az idei SOLIDUS-díjakat Domokos László, az Állami Számvevőszék az ötödik nemzetközi integritás szeminárium nyitókonferenciáján. A 2016-ban alapított elismerést az idei évben dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke és Makkai Mária, az ÁSZ felügyeleti vezetője vehette át. Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke a méltatások során emlékeztetett: a SOLIDUS-díj azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak az Állami Számvevőszék céljainak eléréséhez, tevékenységének ellátásához és fejlesztéséhez, alkotmányos szerepének betöltéséhez, és társadalmi megbecsüléséhez.

Dr. Handó Tündét 2011. december 13-án az Országgyűlés kétharmados többsége választotta meg az Országos Bírósági Hivatal elnökévé. A bíróságok központi igazgatását ellátó szervezet vezetőjeként jelentősen hozzájárult az integritás kultúrájának magyarországi elterjesztéséhez és megerősítéséhez.

 

2011. november 18-án „az állami szerveknek a korrupció elleni küzdelemben való együttműködéséről” szóló közös nyilatkozatot írt alá a közigazgatási és igazságügyi miniszter, az Állami Számvevőszék elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke és a legfőbb ügyész. 2012-ben – az OBH létrehozása után – dr. Handó Tünde is csatlakozott a nyilatkozathoz, kifejezve az integritás kultúra terjesztése iránti elkötelezettségét. Az Országos Bírósági Hivatal aktív tagja a nemzetközi szinten is egyedülálló együttműködésnek, 2017-ben az évenkénti találkozó házigazdája volt.

 

 

Átadták a 2018-as SOLIDUS-díjakat


AZ OBH elnökasszonya szorgalmazta a törvényszékek minél nagyobb arányú részvételét az Állami Számvevőszék Integritás felmérésében is, amelynek köszönhetően – alátámasztva az OBH korrupcióellenes elköteleződését – a törvényszékek mindegyike részt vett a felmérésekben.


Dr. Handó Tünde 2012-ben bírósági integritás munkacsoportot hozott létre, valamint kezdeményezte a bíróságok etikai kódexének kidolgozását, amely az Országos Bírói Tanács által történő elfogadását követően 2015 januárjában lépett hatályba. A 2015-ben végzett bírák körében indítványozott integritási felmérést követően, a bírósági szervezet teljes integritási térképét is elkészíttette, illetve közreműködést vállalt a 2015. május 17-én kelt kormányhatározattal elfogadott Nemzeti Korrupcióellenes Program megvalósításában. Ezt követően 2016 májusában Országos Bírósági Hivatal elnöki utasításban kiadta a bíróságok integritási szabályzatát, és kezdeményezte több integritás témájú rendezvény megtartását, számos eseményen előadóként is felszólalt.

 

Makkai Mária diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán szerezte, és közel két évtizede okleveles könyvvizsgáló. Szakmai életútját a Gönci Községi Tanács adóügyi csoportjánál kezdte, majd az Országos Takarékpénztár V. kerületi fiókjánál, később a Pénzügyminisztériumban dolgozott. Pályafutását a rendszerváltást követően újjá alakult Állami Számvevőszék alkalmazásában folytatta. Az ÁSZ legelső munkatársai közé tartozik, a szakmai hűség és elkötelezettség mintaképe.

 


2000-től osztályvezető főtanácsosként irányította a privatizációs tranzakciók ellenőrzését, illetve a pénzintézetek tevékenységének felülvizsgálatát. 2002-től számvevő igazgatóhelyettesi kinevezéssel a pénzintézeti ellenőrzések és az állami beruházások ellenőrzésének irányítását látta el. 2011. augusztus 1-je óta, mint számvevő igazgató, felügyeleti vezető meghatározó szerepet vállal az Állami Számvevőszék stratégiai céljainak az ellenőrzési tevékenység minden fázisában történő érvényesítésében. Az ÁSZ módszertani munkacsoportjának vezetőjeként kiemelt figyelmet fordít a Számvevőszék módszertani fejlesztésére.


Makkai Mária az elmúlt közel 28 esztendőben az államháztartás számos területén felügyelt és irányított sikeres ellenőrzéseket, melyek közül kiemelkednek az állami és önkormányzati vagyon kezelésének területén végrehajtott ellenőrzések. Mindemellett olyan átfogó és szakmailag összetett feladatok végrehajtásában vállalt meghatározó szakmai szerepet, mint a 4-es metró beruházás előkészítésének és lebonyolításának 2009-2010-ben végrehajtott ellenőrzése, vagy a PPP-konstrukcióban megvalósult beruházások ellenőrzése. Ezekkel az ellenőrzésekkel nemcsak az ÁSZ hírnevét öregbítette, de érdemben hozzájárult a nemzetgazdasági kockázatok mérsékléséhez is. 2017-ben felügyeleti vezetőként irányította a központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzését, ami minden évben az ÁSZ legnagyobb volumenű ellenőrzési feladata.

 

Átadták a 2018-as SOLIDUS-díjakat


A Solidus-díjat idén harmadik alkalommal adták át; 2016-ban Josef Moser, osztrák számvevőszéki elnök és INTOSAI főtitkár, valamint Pulay Gyula, az ÁSZ igazgatója, 2017-ben pedig Helena Abreu Lopes, a portugál számvevőszék bírája és Horváth Margit, az ÁSZ felügyeleti vezetője kapta meg az elismerést.