ÁSZ-tájékoztatás a hajléktalanellátó szervezetek ellenőrzéséről

2018-10-12 11:43:00   |   Feltöltötte: Állami Számvevőszék

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseivel biztosítja a közpénzeket használó szervezetek átláthatóságát és elszámoltathatóságát, ami közérdek. A számvevőszéki ellenőrzés nem „vegzálás”, hanem az adófizető állampolgárok, valamint jelen esetben a szociális humánszolgáltató szervezetek által ellátottak alapvető érdeke, hiszen az ellenőrzések hozzájárulnak a közpénzek szabályos és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ program szerinti ellenőrzései korábbi, már lezárt pénzügyi évekre vonatkoznak, az érintett szervezeteknek pedig biztosítaniuk kell az átláthatóságot és elszámoltathatóságot.

A Népszava a mai cikkében az ÁSZ tegnapi válaszából elhallgatta, hogy a köznevelési és szociális feladatokat ellátó – nem állami – intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítottak és biztosítanak a mindenkori költségvetési törvények. Továbbá ezek a szervezetek társadalmi szempontból fontos feladatokat látnak el. Az ÁSZ ellenőrzéseivel hozzájárul ahhoz, hogy a közfeladatok ellátásáért kapott közpénzeket a szociális ellátásban érintett szervezetek is átlátható, célszerű módon használják fel, valamint eredményes legyen a feladatellátásuk.

Az ÁSZ 2016-tól folyamatosan ellenőrzi nem állami fenntartású humánszolgáltatók gazdálkodását és működését, az elmúlt években több tucat szervezet ellenőrzését végezte el. A témacsoport szerepel az ÁSZ 2018. II. félévi nyilvános ellenőrzési tervében is. Az Állami Számvevőszék utoljára 2006-ban ellenőrizte a hajléktalanokat ellátó intézményrendszert, ugyanakkor az ellátásban érintett szervezetek egyedi ellenőrzésére korábban még nem került sor. Az ellenőrzés alá vont szervezeteket az ÁSZ összetett kockázatelemzés alapján választja ki, semmilyen más – egyes sajtóhírekben valótlanul megjelent – körülményt nem vesz figyelembe.

Az ÁSZ az ellenőrzesek előrehaladásáról hírportálján (www.aszhirportal.hu) keresztül folyamatosan tajékoztatja a közvéleményt.

Állami Számvevőszék