ÁSZ ellenőrzés a Hostis Közalapítványnál

2018-05-04 14:00:00   |   Feltöltötte: Lovász Julianna

Az Állami Számvevőszék 2018. első félévi ellenőrzési terve és a jóváhagyott ellenőrzési program alapján megkezdődött a nem állami humánszolgáltatók ellenőrzése keretében a Hostis Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány ellenőrzésére való felkészülés.

Az Állami Számvevőszék stratégiájában hangsúlyos szerepet szán annak, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét és javaslataival a közpénzek és a közvagyon szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását segítse. Az ÁSZ a stratégiájában célul tűzte ki, hogy az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel a közfeladatok szerződésben vállalt ellátása érdekében.


A Számvevőszék célja jelen ellenőrzés keretében annak megítélése, hogy a Hostis Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Szakgimnázium fenntartójaként a központi költségvetésből kapott támogatásainak felhasználása szabályszerű volt-e, a támogatások igénylése, évközi módosítása és év végi elszámolása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak 2014. január 1. és 2016. december 31. között.


Az Állami Számvevőszék az ellenőrzés előkészítése keretében tájékoztatta az ellenőrzés megindításáról a budapesti székhellyel rendelkező Hostis Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítványt.


Dr. Kovács Diána
ellenőrzésvezető