Antikorrupciós auditok: az ellenőrzési tervek felülvizsgálata

2017-10-12 10:00:00   |   Feltöltötte: Dr. Vargha Bálint Tamás

Az IDI SFC programja (Számvevőszékek a korrupcióellenes küzdelemben) azt a célt tűzte ki, hogy egyes fejlődő országokban a korrupcióellenes erőfeszítések hatékonyságát, az erre fordított források felhasználásának eredményességét kooperatív audit keretében ellenőrizzék le a résztvevő számvevőszékek. Az ellenőrök Budapesten találkoztak annak érdekében, hogy ellenőrzési terveiket, az audit kérdéssorát véglegesítsék.

Regionális komponensek

 

Az IDI SFC programjában mintegy hatvan ország számvevőszéke vesz részt. A számvevőszékek nemzetközi közösségének munkája ugyanakkor regionális alapon is szerveződik. A program kialakítása követte a nagy földrajzi régiók szerint kialakított csoportokat. Ennek megfelelően az ellenőrzési terveket áttekintő ülés két részletben zajlott. Bangkokban találkoztak az ASOSAI és a PASOSAI tagjai, 11 számvevőszék. Budapesten a földgolyó ettől nyugatra eső számvevőszéki régióinak a programban résztvevő szakértői, a EUROSAI, AFROSAI-E, és CAROSAI tagjai, 9 számvevőszék küldöttei munkálkodtak együtt. Az IDI SFC programjának egyik célja, hogy a résztvevő országok számvevőszékei kooperatív, ISSAI 3000-nek megfelelő teljesítményellenőrzés keretében ellenőrizzék a nemzeti korrupcióellenes intézményrendszereik eredményességét, és ezen belül egy kiválasztott szolgáltatási területet.

 

A program résztvevői nyáron e-learning megoldás segítségével ismerték meg a teljesítményellenőrzés céljára kiadott IDI útmutatót és az ellenőrzési terv készítésének szempontjait. A most zajló budapesti találkozó célja pedig az ezt követően elkészített ellenőrzési tervek véglegezése. A budapesti munka a bangkoki tapasztalatok alapján két részletben zajlott. Az első héten, a hat mentor - a program résztvevőitől függetlenül - kialakította és véglegesítette, az ellenőrzési tervek áttekintéséhez szükséges űrlapokat.

 

 

Ellenőrzési tervek felülvizsgálata

 

A felülvizsgálatot szolgáló űrlapok alapján a program résztvevői, csoportokba bontva, maguk véleményezték egymás ellenőrzési terveit (peer review), majd annak eredményét plenáris keretek között vitatták meg. Az ellenőrzési lapok olyan kérdésekre keresték a választ, mint például, hogy az előtanulmány és az auditálandó terület bemutatása kiterjed-e az összes szereplőre, stakeholderre, szabályozóra. Bemutatja-e a terv a nemzeti korrupcióról elérhető számszerűsített információkat, azonosít-e trendeket? Az audit célja tekintetében a véleményezés azt vizsgálta, hogy az ellenőrzési cél kellően világos és átfogó-e, hogy kellően pártatlanul és részrehajlás mentesen fogalmazták-e meg - az ISSAI 3000, 3100, 3200 követelményeinek megfelelően. A felülvizsgálat tárgyalta azt is, hogy az audit kritériumok alkalmasak-e arra, hogy konkluzív eredményre jusson az ellenőrzés, és a javaslatok alkalmasak lesznek arra, hogy az ellenőrzöttek szintjén változást indukáljon.

 

 

Szektorális ellenőrzések

 

A nemzeti korrupcióellenes rendszer ellenőrzése mellett az ellenőrzési tervek egy-egy (köz)szolgáltatási szektorra vonatkozó korrupció megelőzési rendszerek, programok és intézmények eredményességét is értékelték. Számos számvevőszék választása esett az egészségügyi beszerzések korrupciós érintettségére, az állami tulajdonú gazdasági társaságokat érintő korrupcióellenes tevékenységre, az építésügyi hatósági eljárásokra, élelmiszerbiztonsági felügyeletre, és a bányászatban, kitermelő iparágakban tapasztalható korrupcióra.

 

Vargha Bálint