A társasági adót ellenőrzi az ÁSZ a NAV-nál

2018-10-05 12:39:00   |   Feltöltötte: Görgényi Gábor

Megkezdődött a felkészülés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal társasági adóval kapcsolatos feladatellátásának ellenőrzésére.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2018. II. félévi ellenőrzési tervével összhangban megkezdték a számvevők a felkészülést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) társasági adóval (TAO) kapcsolatos feladatellátásának ellenőrzésére.


A felkészülés alapját az ellenőrzés végrehajtásának szakmai, módszertani és szervezési szempontjait tartalmazó ellenőrzési program képezi, amelynek elsajátításával egy időben az ellenőrzést végző számvevők áttekintik a vonatkozó jogszabályi környezetet, illetve annak változásait.


Az ellenőrzés a NAV TAO-val kapcsolatos tevékenységei, így például a bevallás-feldolgozás, az ellenőrzések tervezése és végrehajtása, a hátralékkezelés, a behajtási tevékenység és az adat-szolgáltatások szabályozottságának és szabályszerűségének értékelésére terjed ki. Emellett az ÁSZ az ellenőrzés során értékeli a feladatok szabályszerű ellátását biztosító belső kontrollok kiépítettségét és azok működtetését, továbbá a TAO-ban érvényesíthető kedvezmények kapcsán a NAV nyilvántartási, adatszolgáltatási és ellenőrzési tevékenységét a 2015-2017. évekre vonatkozóan.

 

A TAO mértékének alakulása


A TAO a jövedelem- és nyereségadók egy fajtája, amelynek mértéke hazánkban a gazdálkodó szervezetek adózás előtti eredményének 9%-a 2017 óta. A gazdálkodó szervezetek költségvetés részére teljesített összes befizetései közül érték alapján a TAO a legnagyobb adónem, míg a 2017. évi adatok alapján a költségvetés összes bevétele közül az ÁFA, az SZJA és a jövedéki adó után a TAO volt a negyedik legnagyobb adónem a mintegy 625 milliárd Ft-ot kitevő nagyságával.


Az ÁSZ a NAV feladatellátását érintő ellenőrzéseit szisztematikus terv szerint végzi. Az elmúlt időszakban végzett számvevőszéki ellenőrzések nem fedték le az egyes adónemek, az érvényesíthető adókedvezmények, illetve az ezekkel kapcsolatos adóhatósági feladatellátás teljes körét. A korábbiakban nem ellenőrzött adónemek tekintetében, így a TAO esetében is indokolt, hogy az ÁSZ értékelje a NAV feladatellátásának szabályszerűségét.

 

Görgényi Gábor
ellenőrzésvezető