A számvevőszéki ellenőrzés eljárási szabályai és módszerei

2018-06-28 11:00:00   |   Feltöltötte: Dr. Pálmai Gergely

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) függetlenségének egyik láncszeme az általa végzett ellenőrzések szakmai szabályainak és módszereinek önálló kialakítása, amelyre az ÁSZ tv. 13. § (2) bekezdés d) pontja az ÁSZ elnökét hatalmazza fel. A törvényi garancia gyakorlati vetülete az ellenőrzési feladatok végrehajtásának alapját képező eljárási és módszertani rendszer, amely biztosítja, hogy az adott ellenőrzéstípus tekintetében az ÁSZ valamennyi ellenőrzött szervezetet objektíven, azonos módszertani szempontok alapján ellenőrizzen.

Az ÁSZ Stratégiájában kinyilvánította, hogy „a hatékony és magas színvonalú feladatellátás alapfeltétele a célokhoz, feladatokhoz illeszkedő módszertani dokumentumok kidolgozása, továbbfejlesztése, valamint a folyamatos, minőségközpontú módszertani fejlesztés fenntartása, a jó nemzetközi gyakorlat adaptálása”.

 

Az ÁSZ az ellenőrzés-szakmai szabályok, eljárások, módszertanok megalkotásánál irányadónak tekinti a legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi szervezete, az INTOSAI által kifejlesztett, a közszféra ellenőrzését közös szakmai alapokra helyező alapelveket, az elfogadott ISSAI standardokat. Ezen túlmenően az ÁSZ alkalmazza az ellenőrzések tervezése és végrehajtása tekintetében az ÁSZ törvényben és az egyéb törvényekben rögzített szempontokat, előírásokat, melyek az ellenőrzések típusait (pl.: törvényességi szempontokra korlátozódó ellenőrzés) meghatározhatják.

 

Az ÁSZ által kialakított ellenőrzés-szakmai szabályok felépítése és hierarchiája követi az INTOSAI szakmai szabályozási rendszerének struktúráját, amely ide kattintva érhető el.

 

Jelenleg az ÁSZ elnöke a számvevőszéki ellenőrzés eljárási szabályait és módszertanait az 1/2017. (II. 8.) ÁSZ utasításban állapította meg és hozta nyilvánosságra az ÁSZ tv. előírásainak megfelelően. Az utasítás, mint közjogi szervezetszabályozó eszköz - hasonlóan a módszertani dokumentumokhoz - bárki számára - erre a linkre kattintva - hozzáférhető.

 

dr. Pálmai Gergely, osztályvezető
Elnöki titkárság és igazgatási osztály