A Számvevőszék új SZMSZ-e

2019-01-02 16:10   |   Feltöltötte: Dr. Pálmai Gergely

A Számvevőszék működésének átlátható, hiteles és naprakész belső szabályozókon alapuló stratégiai célkitűzésével összhangban 2018. decemberében megtörtént az ÁSZ SZMSZ-ének éves felülvizsgálata. A felülvizsgálatot követően 2019. január 1-jén hatályba lépett az új SZMSZ.

A 2018. december 28-ai Hivatalos Értesítő 71. számában kihirdetésre került az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2019. január 1-jétõl hatályos új Szervezeti és Működési Szabályzata (új SZMSZ).

 

Az ÁSZ SZMSZ-e az ÁSZ elnöke által közjogi szervezetszabályozó eszközként kiadott utasítás, amely az ÁSZ törvény felhatalmazása alapján az ÁSZ szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó  részletszabályokat tartalmazza.

 

Az Elnöki titkárság és igazgatási osztály által előkészített új SZMSZ a változáskezelés elvei mentén készült, maradéktalanul figyelembe veszi az ÁSZ szervezeti működésével kapcsolatosan a 2018. évben meghozott átmeneti (pilot) vezetői döntéseket.

 

Új SZMSZ az ÁSZ-ban

 

Az új SZMSZ az ÁSZ törvény által biztosított keretrendszeren belül, a belső kontrollrendszer alapjaként biztosítja az ÁSZ szervezeti függetlenségéhez, a hatékony és eredményes közpénzügyi ellenőrzéshez szükséges szervezeti kereteket.

 

Az ÁSZ alkalmazottai 2019. január első napjaiban kötelező képzés keretében sajátíthatják el az új SZMSZ részletszabályait, különös figyelemmel az új SZMSZ szerinti főbb szervezeti és működési változásokra.

 

Az új ÁSZ SZMSZ elérhető az ÁSZ honlapján, valamint a Hivatalos Értesítő fenti számában.

 

dr. Pálmai Gergely, osztályvezető

Elnöki titkárság és igazgatási osztály