A MOME jelentéstervezete elkészült

2018-10-03 13:30:00   |   Feltöltötte: Lukács Dávid

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem ellenőrzése új szakasza kezdődik meg azt követően, hogy a számvevői munkaanyagok felhasználást követően az ellenőrzésvezető befejezte a számvevőszéki jelentéstervezet elkészítését. Az ellenőrzés célja az Egyetem működésének áttekintése, az esetleges hiányosságok feltárása. Az Állami Számvevőszék így kíván hozzájárulni ahhoz a társadalmi igényhez, hogy az Egyetemen által végzett pénzügyi- és vagyongazdálkodás szabályszerűsége javuljon.

Az ellenőrzésünk fókuszában annak megítélés állt, hogy MOME működése elszámoltatható módon, a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesítve zajlott-e, valamint hogy biztosította-e a nemzeti vagyon értékének megőrzését, védelmét és szabályszerű kezelését.


A jelentéstervezet elkészítése befejeződött, így az ellenőrzés új szakaszba lép. Az ÁSZ iránti társadalmi bizalmat a jelentések megalapozottsága szolgálja, ezért a jelentéstervezet az Elnöki Értekezleten történő megtárgyalását megelőzően az általunk kialakított minőségbiztosítási fázisokon megy keresztül.


Az ÁSZ elemző egysége véleményt ad a jelentéstervezet jogi megfelelőségéről, a megállapítások megalapozottságáról, valamint külön kijelölt elemző tekinti át az ellenőrzési célok megjelenítését, közérthetőségét.


Az ellenőrzés nyilvánosságra hozataláért felelős felügyeleti vezető véleményt ad a jelentéstervezet megfelelőségéről és arról, hogy az mennyiben valósítja meg az ellenőrzés céljait. Az előzetes kontrollfolyamatot követően, a jogi és ellenőrzés-szakmai vélemények ismeretében az Elnöki Értekezlet tárgyalja meg a jelentéstervezetet.

 

Dr. Kovács Diána
ellenőrzésvezető