A minőségirányítás értékelése II. – Az önértékelés

2018-09-07 14:30   |   Feltöltötte: Gyenge Zsolt

A minőségirányított működés elengedhetetlen része, a kialakított rendszer folyamatos értékelése. Cikksorozatunkban sorra vesszük a minőségirányítási rendszer értékelési lehetőségeit, módjait. Az öntesztet követő második cikkünkben tekintsük át a minőségirányítási önértékelés jellemzőit.

Az Állami Számvevőszék a szervezetfejlesztési stratégiájában foglaltaknak megfelelően, a szervezet minden területen növeli a szervezettséget, a jogszerűség szem előtt tartása mellett alkalmazza a minőségirányítási rendszert, melyet minőségbiztosítási tevékenységgel és naprakész szabályozással támogat.

 

Az ÁSZ a szervezetfejlesztése keretében folyamatosan felülvizsgálja saját folyamatait. A minőségirányítási területen az elmúlt 4 évben háromszor folytatunk le összehasonlítható módszertanú öntesztet. Ennek módszertanáról itt olvashat bővebben.

 

A minőségirányítási terület értékelésének másik formája a minőségirányítási önértékelés. A módszertan sajátossága, hogy az önteszt egyszerű kérdőíves formáján túllépve már a vizsgálat összetettebb eszközeit alkalmazza. Ennek során a minőségirányítási rendszer értékelése interjús technika alkalmazásával, dokumentumok gyűjtésével és elemzésével, de akár mintán történő teszteléssel is történhet. További sajátossága, hogy az értékelés során a vezetői körből kilépve a szervezet alsóbb szintjei is bevonásra kerülnek a kérdezettek közé.

Sajátossága ugyanakkor, hogy az önértékelés során még mindig a szervezet keretein belül maradunk, vagyis az értékelők az ÁSZ munkatársai közül kerülnek ki. Igaz ez akkor is, ha a minőségirányítási rendszer szereplőitől való függetlenségük biztosítása kiemelt fontosságú a projekt során.

 

Az ÁSZ az elmúlt évek végrehajtott öntesztjeit követően minőségirányítási önértékelés lefolytatását döntötte el. A projekt jelenleg a tervezési és előkészítési fázisában van. Az ÁSZ alapvető célja az önértékeléssel az, hogy részletesen bemutassa a minőségirányítás aktuális állapotát, valamint segítse azon fejlesztési pontok megtalálását, mellyel a szervezet működése, a számvevőszéki tevékenység kimenetét elsősorban képező jelentések és elemzések minősége tovább javítható.

 

Gyenge Zsolt
számvevő
Minőségirányítási és Monitoring Osztály