A MIMO júliusi monitoring tevékenysége

2018-08-03 10:52   |   Feltöltötte: Gáspár Dániel

A Minőségirányítási és monitoring osztály (MIMO) feladata többek között az ellenőrzések során keletkező jelentéstervezetek, elemzéstervezetek és levéltervezetek felülvizsgálatára is kiterjed. Az osztály munkatársai 49 jelentés kiadmányozásában működtek közre, valamint 39 jelentéstervezet 15 napos észrevételezésre kiküldés előtti monitoringját végezték el.

Az Állami Számvevőszék stratégiájának megfelelően minden tevékenysége és feladata megvalósítása során szem előtt tartja a minőségközpontú működést, a jó minőség elsődlegességét. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései ezáltal mind jobban segítik az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot és az elszámoltatást a közpénzekkel, a közvagyonnal való gazdálkodásban.

 

A MIMO júliusi monitoring tevékenysége

 

Az ÁSZ a döntések jobb megalapozása, a tapasztalatok és információk kezelésének, áramlásának biztosítása érdekében monitoring rendszert működtet. A MIMO nyomon követi az ellenőrzési, valamint az elemzéskészítési folyamatot és tevékenységet, valamint monitoring elemzéseket készít.

 

A MIMO júliusi monitoring tevékenysége

A MIMO által elvégzett jelentéstervezetek és jelentések monitoringja 2018. május-július

 

A MIMO az elmúlt három hónapban egyre több jelentéstervezet és jelentés monitoring tevékenységét látta el. Júliusban összesen 49 jelentés kiadmányozására beterjesztett dokumentáció, valamint 39 esetben a jelentéstervezet 15 napos észrevételezésre történő kiküldése érdekében beterjesztett dokumentáció monitoringját végezte el.

 

Gáspár Dániel
Minőségirányítási és Monitoring Osztály