A Magyar Nemzeti Bank ellenőrzését zárta le az ÁSZ

2018-07-11 10:00   |   Feltöltötte:
Utoljára frissítve: 2018-07-11 09:51

Az Állami Számvevőszék befejezte a Magyar Nemzeti Bank 2016. évi működése szabályszerűségének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az MNB irányítási, beszámolási és ellenőrzési rendszere szabályozottan működött 2016-ban. A jegybank gazdálkodása szabályozott és szabályszerű volt. A felügyelő, ellenőrző és szabályozó tevékenysége elősegítette a pénzügyi közvetítőrendszer szabályszerű működését.

Az Állami Számvevőszék a vonatkozó törvényi előírások alapján rendszeresen ellenőrzi a Magyar Nemzeti Bank (MNB) gazdálkodását és az alapvető feladatok körébe nem tartozó tevékenységét. Ennek megfelelően az ellenőrzés – az MNB 2016. évi gazdálkodása, valamint a központi költségvetéssel összefüggő elszámolásai szabályszerűségének értékelése mellett – kiterjedt az MNB pénzügyi közvetítőrendszert felügyelő, ellenőrző és szabályozó tevékenysége jogszabályi előírásoknak való megfelelésére, valamint az MNB szanálási hatósági feladataira is.

 

A Magyar Nemzeti Bank ellenőrzését zárta le az ÁSZ

 

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az MNB irányítási, beszámolási és ellenőrzési rendszere szabályozottan és szabályszerűen működött. Az MNB a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosította a Pénzügyi Békéltető Testület működési feltételeit. A felügyelőbizottság működése megfelelt a jogszabályok és az ügyrend előírásainak. A belső ellenőrzési szervezet működése szabályozott és szabályszerű volt. Az MNB többségi és kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságai feletti tulajdonosi joggyakorlása megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

 

Az MNB gondoskodott a működési költségekre, valamint a beruházásokra vonatkozó éves terv elkészítéséről, azonban az éves terv nem teljes mértékben felelt meg a jogszabályi előírásoknak. E hiányosság kivételével az MNB gazdálkodása és a központi költségvetéssel történő elszámolásai szabályszerűek voltak. A beszerzések, a beruházások megvalósítása és a kapcsolódó elszámolások, illetve az MNB által nyújtott támogatások tervezése, kifizetése és elszámolása szabályszerű volt.

 

A Magyar Nemzeti Bank ellenőrzését zárta le az ÁSZ

 

Az MNB pénzügyi közvetítőrendszert felügyelő, ellenőrző és szabályozó tevékenysége megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az MNB a nyilvános elektronikus információs rendszer működtetését az előírásoknak megfelelően végezte. Az MNB a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével összefüggő szabályozó tevékenységét szabályszerűen látta el. Az MNB a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletéhez kapcsolódó engedélyezési tevékenysége és az elindított fogyasztóvédelmi eljárások során szabályszerűen járt el. A felügyeleti biztosok kirendelése szabályszerűen történt. A piacfelügyeleti eljárások lefolytatása szabályszerű volt. Az MNB törvény előírása ellenére az MNB, az eljárások megszűnését követően nem gondoskodott a jogszerűen már nem kezelhető adatok megsemmisítéséről.

 

A Magyar Nemzeti Bank ellenőrzését zárta le az ÁSZ

 

Az MNB szanálási hatósági feladatai közül a szanálási tervezés előkészítésével és a szanálás végrehajtásával kapcsolatos tevékenységét szabályszerűen végezte, azonban a szanálási tervezéssel kapcsolatos tevékenysége nem volt szabályszerű.

 

Az ÁSZ jelentésében az MNB elnökének fogalmazott meg két javaslatot, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Dr. Pulay Gyula

felügyeleti vezető

 

Dr. Gulyás Kata

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály