Támogatás-nyilvántartási hibák a nem állami humánszolgáltatónál

2018-11-07 14:49:00   |   Feltöltötte: Dr. Csapó Szandra

Az Állami Számvevőszék a Neumann Iskola Alapítvány ellenőrzése során megállapította, hogy az Alapítvány a köznevelési közfeladat ellátására szolgáló támogatások felhasználását nem a jogszabályi előírásnak megfelelően tartotta nyilván, így abból nem volt megállapítható, hogy a támogatások milyen célra kerültek felhasználásra.

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény felhatalmazása alapján – általános hatáskörrel végzi a közpénzekkel való felelős gazdálkodás, illetve az államháztartásból nyújtott támogatások kedvezményezettek (például alapítványok) általi felhasználásának ellenőrzését.
E hatáskör gyakorlása keretében az ÁSZ célul tűzte ki, hogy a közpénzek átlátható felhasználását nem csak az államháztartáson belülre, hanem az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások ellenőrzésével is elősegíti.


Tekintettel az elmúlt években a köznevelés finanszírozását és a köznevelési intézmények fenntartását érintően végbement változásokra, az ÁSZ témacsoportos ellenőrzés keretében vizsgálta a humánszolgáltatást nyújtó, államháztartáson kívüli köznevelési és szociális intézmények, szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásainak felhasználását.

 

A fentiek keretében az ÁSZ a közelmúltban hozta nyilvánosságra a Neumann Iskola Alapítványról készített számvevőszéki jelentését.

 

A jelentésben az ÁSZ megállapította, hogy az Alapítvány által vezetett, a köznevelési közfeladat ellátására kapott támogatások felhasználásának nyilvántartása – és az Alapítvány e tárgykörben kiadott szabályozása - nem felelt meg a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet előírásainak.
A kormányrendelet 37/G. § (1) bekezdése azt írja elő a fenntartók számára, hogy a támogatások felhasználását alapfeladatonkénti bontásban, elkülönítetten és naprakészen tartsák nyilván. A jogszabályi rendelkezés mögött az a jogalkotói szándék húzódik, hogy – az átláthatóság megteremtése érdekében – a nyilvántartásból megállapítható legyen, hogy a támogatások milyen határnappal kerültek átadásra és milyen célra kerültek felhasználásra.

 

Az Alapítványnál ugyanakkor a nyilvántartásról szóló szabályozás nem írta elő a támogatások felhasználásának alapfeladatonkénti bontásban, elkülönítetten történő nyilvántartását, és a nyilvántartás kialakítása sem felelt meg a kormányrendelet előírásainak, így e tekintetben az Alapítvány nem teremtette meg a költségvetési támogatások átlátható, elszámoltatható felhasználásának feltételeit.

 

dr. Csapó Szandra számvevő
dr. Bordás Ádám osztályvezető
Elemző osztály