A közérdekű bejelentések 2018. IV. negyedévében

2019-01-08 13:05   |   Feltöltötte: Dr. Pálmai Gergely

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény és a belső szabályzatok előírásainak megfelelően jár el a beérkezett közérdekű bejelentésekkel való ügyintézés során. A beérkezett, ÁSZ hatáskörébe tartozó bejelentéseket az ellenőrzések tervezése során hasznosítjuk, így a bejelentéssel érintett téma bekerülhet az ÁSZ ellenőrzési tervébe.

Az ellenőrzési intézmények rendszerében az ÁSZ az Országgyűlésnek kizárólagosan alárendelve a legfőbb ellenőrző intézmény szerepét látja el. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ törvény) rögzíti a számvevőszéki ellenőrzés kezdeményezésére feljogosított szerveket. Ezen – és a törvényi kötelezettségen alapuló ellenőrzéseken – felül az ÁSZ ellenőrzési tevékenységét előre meghatározott ellenőrzési terv alapján végzi. Az ÁSZ folyamatosan gyűjti, elemzi és értékeli a külső kockázatokat, és ezen kockázatelemzési tevékenységének eredményeit az ellenőrzési terv kialakítása során felhasználja.

 

2018. október hónapban a 20 darab beérkezett egyedi bejelentés közül 1 esetben került sor hatásköri áttételre az Innovációs és Technológiai Minisztérium Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkársága részére; míg 3 esetben – a bejelentésben foglaltak kivizsgálására hatáskörrel rendelkező intézmény megadása mellett – a bejelentő hozzájárulását kértük a hatásköri áttételhez; 1 esetben pedig a hatásköri áttételtől eltekintettünk, mert a bejelentő jelzését megküldte a hatáskörrel rendelkező szervezet részére is.

 

2018 novemberében a 11 darab beérkezett egyedi bejelentés közül 1 esetben került sor hatásköri áttételre Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala, mint mérésügyi szerv részére; míg 4 esetben – végrehajtási ügyekben; tulajdonjogi és munkaügyi jogvita kapcsán – felhívtuk a bejelentő figyelmét, hogy a bejelentésben foglaltak bírósági útra tartoznak.

 

2018 utolsó hónapjában 10 darab egyedi bejelentés érkezett az Állami Számvevőszékhez, melyek közül hatásköri áttétel keretében 1 bejelentést megküldtünk Budapest Főváros Kormányhivatala, mint törvényességi felügyeletet ellátó szerv, egy bejelentést pedig a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja részére. További 4 esetben felhívtuk a bejelentő figyelmét, hogy a bejelentésben foglaltak bírósági útra tartoznak.

 

Az alábbi grafikon szemlélteti az ÁSZ által hasznosított, 2018. IV. negyedévének hónapjaiban érkezett közérdekű bejelentések számának alakulását összehasonlítva az előző hónapok adataival:

 

A közérdekű bejelentések 2018. IV. negyedévében

 

dr. Pálmai Gergely, osztályvezető

Elnöki titkárság és igazgatási osztály