A korrupció kockázatértékelési módszerek fontossága

2018-07-13 10:42:00   |   Feltöltötte: Hoppál Krisztina Rita

Az Egyesült Nemzetek Kábítószerügyi és Bűnügyi Hivatala (UNODC) kidolgozta egy útmutató tervezetét, amelynek célja a közintézmények támogatása a hatékony korrupciós kockázatértékelési és kockázatkezelési folyamatok kidolgozásában és végrehajtásában. A Nemzetközi Export Csoport (IEG), amelyben az Állami Számvevőszék képviselője is részt vesz, 2018. június 28-29-én Bécsben tartott ülésén megvitatta a tervezetet. A kormányzati, nemzetközi és nem kormányzati szervezetek képviselőiből álló csoport feladata az volt, hogy hozzájáruljon az útmutató minőségbiztosításához, elsősorban abból a szempontból, hogy az útmutató tervezetében bemutatott módszerek elég gyakorlatiasak-e és világos magyarázatokat adnak-e a potenciális felhasználók számára.


Az ENSZ Korrupció Elleni Egyezménye felkéri a részes államokat, hogy hozzanak létre megfelelő belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszert. Miközben sok állam törekszik a korrupció elleni küzdelemre, valamint az integritás, az átláthatóság és az elszámoltathatóság elveinek előmozdítására, a közszektorbeli szervezeteknél ténylegesen felmerülő korrupciós kockázatok mérséklésére irányuló intézkedések gyakran nem elég hatékonyak, mivel azok eredményességét aláássa a kockázatok nem megfelelő azonosítása. Az UNODC felismerte ezt a problémát, és megoldása érdekében elkészítette egy korrupciós kockázatok-értékelési útmutató tervezetét.

 


Az ülés során az IEG azonosította a tervezet azon területeit, amelyek további pontosítást igényelnek, tisztázta az útmutató szerinti kockázatértékelési módszertan alkalmazási körét. Az IEG javasolta, hogy az útmutató további korrupciós rendszereket mutasson be a lehetséges korrupciós kockázatok könnyebb felismerése, azonosítása érdekében. Az IEG tagjai további kiegészítéseket javasoltak annak érdekében, hogy a kiadvány részletes útmutatást adjon korrupciós kockázat-értékelés elvégzéséhez, és ennek alapján a szükséges intézkedések megfogalmazásához. Az IEG nagyon jónak tartotta, hogy az UNODC által készített útmutató-tervezet gyakorlatiasan és problémaközpontúan közelíti meg a korrupciós kockázat-értékelés feladatát és mutatja be a módszereit.


dr. Pulay Gyula

felügyeleti vezető