A kontrolling célja: célratartottság és eredményesség

2018-09-13 15:10   |   Feltöltötte: Kocsis Gabriella
Utoljára frissítve: 2018-09-13 08:20

Az Állami Számvevőszék törvényi felhatalmazás alapján általános hatáskörrel végzi a közpénzekkel és az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzését. Az ÁSZ a minőségirányított működés követelményeit saját, belső folyamataiban is érvényesíti. Stratégiájában foglalt alapérték, hogy a döntések jobb megalapozása, a tapasztalatok és információk kezelésének, áramlásának biztosítása, az erőforrásokkal való tervszerű gazdálkodás érdekében kontrolling és monitoring rendszert működtet.

Az Állami Számvevőszéknél a kontrolling terület a stratégiai menedzsment eszközeként a szervezet stratégiai jellegű irányításának, valamint vezetésének közvetlen támogatását biztosítja a vezetői döntések és a stratégiai tervek végrehajtásának monitoringjával.


A Kontrolling Osztály tevékenysége folyamatos visszacsatolást jelent a felső vezetés számára az egyes szervezeti egységek működésének hatékonyságáról.

 

A kontrolling rendszer működtetésének célja a végrehajtás célratartottságának, a határidőtartásnak a nyomon követése, az információk rendszerezése és az időzített információ szolgáltatás. A terv-tény adatok összevetésével, a rendelkezésre álló információk alapján, kockázati alapon információszolgáltatás történik az ÁSZ felsővezetése felé.

 

A kontrolling rendszer működtetésének célja a végrehajtás célratartottságának, a határidőtartásnak a nyomon követése


A monitoring tevékenység eredményeként, a hasznosulás szempontjából a Kontrolling Osztály elvégezte a folyamatban lévő feladatok értékelését 2018. I. félévre vonatkozólag, a sürgősség és fontosság szempontjainak figyelembe vételével. Megállapítást nyert, hogy a napi feladatvégzés ellátása folyamatos és magas színvonalon biztosított, a stratégai jellegű, tervezési feladatok tekintetében, azok stratégiai jelentősége miatt, a célratartottság és hatásosság érdekében a Kontrolling Osztály az érintett felelősökkel további egyeztetést végez.

 

Weigert Ágnes
Kontrolling osztályvezető

Dóróné Szabó Anikó
Kocsis Gabriella
Kontrolling Osztály