A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél hasznosultak a megállapítások

2018-10-07 10:09:00   |   Feltöltötte: Federics Adrienn

„Az önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában levő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.” című ellenőrzésről szóló számvevőszéki jelentésre készített intézkedési tervben tervezett intézkedések összhangban vannak a számvevőszéki jelentésben foglalt javaslatokat megalapozó megállapításokkal, javaslatokkal.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1992-ben, a X. kerületi Ingatlankezelő Vállalat jogutódjaként alapította. A társaság közfeladatként látta el az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok üzemeltetését, hasznosítását, karbantartását, valamint a parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. A társaság az ellenőrzött időszakban az önkormányzat kizárólagos tulajdonában volt.


Az ellenőrzés megállapítása volt, hogy az önkormányzat a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlás kereteit a jogszabályoknak megfelelően kialakította, tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta, a társaság feladatellátásához kapcsolódó rendeletalkotási és díj megállapítási kötelezettségnek eleget tett. A társaság tevékenységének folyamatos nyomon követését üzleti terv készítési, tájékoztatási, beszámolási kötelezettség előírásával, valamint tulajdonosi ellenőrzés lefolytatásával biztosította.


A társaság szabályozottsága és gazdálkodási és vagyongazdálkodási tevékenysége szabályszerű volt. A társaság a gazdálkodással kapcsolatos számviteli szabályozást kialakította, megteremtve ezzel a szabályszerű könyvvezetés feltételeit. A bevételek és ráfordítások elszámolása, a beszámolási kötelezettség teljesítése a jogszabályi előírásokkal és a tulajdonosi elvárásokkal összhangban történt. A társaság tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert kialakították és működtették. A közérdekű adatok közzétételét hiányosan teljesítették, a közzététel rendjét szabályzatban nem rögzítették. A jelentés közvetlenül elérhető itt.

 


Közreműködési kötelezettségének eleget téve a társaság vezérigazgatója elkészítette és megküldte az intézkedési tervet az ÁSZ részére. Az ÁSZ elnöke által elfogadott intézkedési tervben tervezett intézkedések alkalmasak az ÁSZ által feltárt hiányosságok megszüntetésére.


Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (7) bekezdése szerint az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti.

 

Klinga László
felügyeleti vezető