A keleti régióban is hasznosulnak az ÁSZ tapasztalatai

2017-11-13 14:00   |   Feltöltötte: Vida Cecília
Utoljára frissítve: 2017-11-13 14:24

A Védett Szervezetek Országos Szövetsége a budapesti és a keleti régió gazdasági társaságai képviselőinek számára Nyíregyházán tartott konferenciáján dr. Horváth Margit felügyeleti vezető ismertette az önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságok ellenőrzési tapasztalait. Ennek keretében a típushibák mellett jó gyakorlatként két társaságot emelt ki, a soproni FORENO és a budapesti Újbuda-Prizma Kft-t.. Ezt követően pedig két ÁSZ-elemzés vonatkozó megállapításait, következtetéseit ismertette. Fontos üzenetként fogalmazta meg, hogy a kisebb üzemméretű társaságok nehezebben tudtak alkalmazkodni a piac és a jogszabályi környezet változásaihoz, eszközrendszerük kevés a kockázatok megfelelő kezeléséhez. Ezért szükséges a tulajdonos önkormányzatok, az ellenőrző és a felügyeleti szervek mellett és a társaságok vezetésének aktív közrehatása is a színvonalas feladatellátáshoz. A tapasztalatcserére a Szövetség ezen ülése is jó alkalmat biztosított.

A Védett Szervezetek Országos Szövetségének Nyíregyházán tartott konferenciáján az Állami Számvevőszék képviseletében dr. Horváth Margit igazgató bemutatta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzési tapasztalatait.

 

A jelentésekbe foglalt tapasztalatok alapján a gazdasági társaságoknál számos hiba fordult elő, főként a számviteli szabályozottság, valamint a bizonylatolás, a leltározás területén. Az ÁSZ strukturált javaslatai a szabályozás javítását, esetenként annak helyreállítását, továbbá a gyakorlati hibák korrigálását, a tulajdonosoknál pedig az aktívabb joggyakorlást célozták.

 

Ezt követően igazgató asszony ismertette két, 2017-ben megjelent elemzés azon megállapításait, következtetéseit, amelyek kiemelhetők voltak a gazdasági társaságokra vonatkozóan a 2011-2014. közötti időszakra.

 

 

 

Fő üzenetként a felügyeleti vezető megfogalmazta, hogy a társaságoknál jelentősen mérsékelhetők a pénzügyi-gazdálkodási és működési kockázatok a belső kontrollok kiépítésének és működtetésének erősítésével.Továbbá a társasági vezetéssel kapcsolatos teljesítendő kritériumok meghatározása és azok következetes számonkérése is jelentősen támogathatja az eredményesebb gazdálkodást.

 

További fontos üzenetként kiemelte, hogy a kisebb üzemméretű társaságok nehezebben tudtak alkalmazkodni a piac és a jogszabályi környezet változásaihoz, eszközrendszerük esetenként nem volt elégséges a problémák megfelelő kezelésére. Ezért szükséges a tulajdonos önkormányzatok, az ellenőrző és a felügyeleti szervek mellett és a társaságok vezetésének aktív közrehatása is a színvonalas feladatellátáshoz. A tapasztalatcserére a Szövetség ezen ülése is jó alkalmat biztosított. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának számos vetületét megtárgyalták a konferencián, ehhez a megyei és a fővárosi kormányhivatal, valamint az EMMI munkatársának előadásai is hozzájárultak.

dr. Horváth Margit

felügyeleti vezető

Vida Cecília

számvevő