A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ellenőrzése

2018-10-24 10:00:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. 2013-2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság működésének szabályozottsága, valamint vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, a közvagyonnal való felelős gazdálkodás nem volt biztosított. Közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, így tevékenysége nem volt átlátható.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az Állami Számvevőszék céljaival és a társadalmi igénnyel összhangban, valamint a gazdasági társaságok kiemelt fontosságú szerepe miatt került sor a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ellenőrzésére.

 

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ellenőrzése


A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft.-t 2012. február 16-án – kizárólagos tulajdonosként – alapította Kalocsa Város Önkormányzata 3 millió Ft jegyzett tőkével. A társaság fő tevékenysége ingatlankezelés volt. A társaság a közterületek fenntartása, a lakások és helyiségek bérbeadása, továbbá a városi piac, oktatási, a közművelődési, muzeális intézmények épületei, valamint a városi uszoda üzemeltetése tekintetében közfeladatot látott el. Az önkormányzat a közfeladat-ellátás részletszabályait, a finanszírozási feltételeket a társasággal kötött szerződésekben szabályozta. 2013-tól a társaság gazdálkodásának középpontjában a „Kalocsa Szíve Program” állt, amelynek a célja a turisztikai szolgáltatások bővítése, fejlesztése volt. A társaság nem volt kormányzati szektorba sorolt szervezet az ellenőrzött időszakban.


Kalocsa Város Önkormányzata a tulajdonosi joggyakorlás kereteit szabályszerűen alakította ki. Ugyanakkor a tulajdonosi jogok gyakorlásánál a 2016. évi számviteli beszámoló könyvvizsgálói felülvizsgálatát a jogszabályok ellenére nem biztosította.

 

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ellenőrzése


A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. működését megalapozó belső szabályzatok nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak. Beszámolói nem a vonatkozó jogszabály szerint készültek, mert nem voltak leltárral alátámasztottak és nem tartalmazták a vagyonkezelésbe vett ingatlanokat, ezért nem feleltek meg a teljesség és a valódiság számviteli alapelveinek. Vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű és átlátható.


A társaság közérdekű adatokra vonatkozó, jogszabályok szerinti közzétételi kötelezettségét nem teljesítette.


Az Állami Számvevőszék a jelentésben foglalt megállapítások alapján hat javaslatot fogalmazott meg a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezetőjének, valamint három javaslatot Kalocsa polgármesterének a szabályszerű működés biztosítása érdekében. A javaslatokat megalapozó megállapításokra az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Dr. Horváth Margit

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály