A jogi minőségbiztosítás kiszélesítése

2018-09-14 12:56   |   Feltöltötte: Dr. Stromajer Norbert Ferenc

Az Elemző osztály 2018 májusától részt vesz az ellenőrzési folyamat 2. szakaszában. E feladatellátása során 2018. augusztus 31-ig bezárólag 59 esetben adott írásbeli véleményt az ellenőrzési programtervezetekről. Munkánkkal hozzá kívánunk járulni az ellenőrzési programok minőségének javításához.

A minőségirányított működés keretében az Állami Számvevőszék Stratégiájában célul tűzte ki a minőségre irányuló folyamatok továbbfejlesztését. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. tv. 24. § (1) bekezdése az ellenőrzésekkel szemben támasztott követelmények között rögzíti, hogy az ellenőrzés végrehajtása során többek között az ellenőrzési program szerint kell eljárni, így kiemelt elvárás az ellenőrzési programok szakmai minőségének biztosítása. Ennek jegyében az Elemző osztály – mint jogi minőségbiztosítási feladatokat ellátó szervezeti egység – 2018 májusától az ellenőrzési folyamat 2. szakaszában is szerepet kapott, így azóta az ellenőrzési folyamat 5. és 6. szakasza mellett e szakaszban is lát el jogi véleményezési feladatot.

 

Az ellenőrzési programtervezetek jogi szempontú felülvizsgálata két fázisban valósul meg. Az Elemző osztály egyfelől képviselteti magát az ellenőrzési programtervezeteket tárgyaló értekezleteken, amelyeken ismerteti az osztály programtervezetekkel kapcsolatos jogi álláspontját, másrészről a már megtárgyalt programtervezeteket – azok esetleges módosítása után – egy második szintű felülvizsgálat alá vonja.

 

Az Elemző osztály e feladatellátása során 2018. augusztus 31-ig bezárólag 59 esetben adott írásbeli véleményt az ellenőrzési programtervezetekről. Az osztály tervezési folyamatba történő bevonásának eredményeként az ellenőrzési programok jogi felülvizsgálata során, az egységen mindezidáig ellátott véleményezési feladatok kapcsán felhalmozódó elméleti és gyakorlati ismeretek nagymértékben hasznosulnak. Az Elemző osztály munkájával hozzá kíván járulni az ellenőrzési programok minőségének javításához.

 

dr. Stromajer Norbert

számvevő

dr. Bordás Ádám

osztályvezető

 

Elemző oszály