A jó példa legyen ragadós!

2018-12-06 13:20   |   Feltöltötte: Dr. Stromajer Norbert Ferenc

Az Állami Számvevőszék „Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről – Országos Horvát Önkormányzat” című számvevőszéki jelentés megállapításaira a nemzetiségi önkormányzat által elkészített intézkedési terv alapján lefolytatta utóellenőrzését az Országos Horvát Önkormányzatnál.

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. tv. (ÁSZ tv.) 33. § (1) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az ellenőrzési megállapításait tartalmazó jelentését megküldi az ellenőrzött szervezet vezetőjének. Az ellenőrzött szervezet vezetője köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani, és azt a jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül az Állami Számvevőszék részére megküldeni. Az ÁSZ tv. 33. § (7) bekezdése teremti meg a jogalapot arra, hogy intézkedési tervben foglaltak megvalósítását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizhesse.

 

Az ÁSZ stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka hasznosulásának javítását, ezért a számvevőszéki ellenőrzések során hangsúlyos szerepet kapnak az utóellenőrzések is. Ennek fényében az ÁSZ lefolytatta utóellenőrzését az Országos Horvát Önkormányzatnál annak feltárása érdekében, hogy az ellenőrzött szervezetnél az intézkedési tervben vállalt feladatokat végrehajtották-e.

 

Az Országos Horvát Önkormányzat az intézkedési tervében kilenc feladatot vállalt, többek között szabályozással, beszámolással, leltározással és a gazdálkodási jogkörgyakorlással kapcsolatban. Az utóellenőrzés megállapította, hogy valamennyi vállalt feladat határidőben teljesült, ezáltal a működési és a gazdálkodási folyamatok szabályozottsága javult, a vagyongazdálkodás terén a működési kockázatok csökkentek.

 

A fentiek jól mutatják, hogy a számvevőszéki jelentésben foglalt megállapítások alapján elkészített intézkedési terv maradéktalan végrehajtása pozitív folyamatokat eredményezett az Országos Horvát Önkormányzatnál, ezzel a számvevőszéki munka nagymértékben hasznosult.

 

 

dr. Bordás Ádám

osztályvezető

dr. Stromajer Norbert számvevő

Elemző osztály