A Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft. ellenőrzése

2018-11-30 10:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte a Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft. gazdálkodásának és vagyongazdálkodásának 2013-2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság számviteli szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A közzétett beszámolók hiteles és megbízható alátámasztásáról nem gondoskodtak, így nem volt biztosított a gazdálkodás elszámoltathatósága. A társaság a közérdekű adatokat sem szabályszerűen tette közzé, ezzel nem biztosította a működés átláthatóságát.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft. ellenőrzésére is sor került.

 

 A Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft. ellenőrzése


A társaságot 1995-ben alapította a gyulai önkormányzat. Törzstőkéje a 2013-as 1,5 milliárd Ft-ról az ellenőrzött időszak végére 1,6 milliárd Ft-ra növekedett, az önkormányzat tulajdoni hányada 93,2% és 96,1% között alakult. A társaságban az önkormányzat mellett tulajdonos volt még a magyar állam, valamint három gazdasági társaság. 2014. június 30-án a magyar állam és az önkormányzat között létrejött megállapodás szerint az állam az üzletrészének tulajdonjogát – ingyenesen – átruházta az önkormányzatra.


A társaság közfeladatot – úszásoktatás – is ellátó gazdasági társaság. A feladatellátás feltételeit a 2011.-ben megkötött feladat-ellátási szerződés részletezte. A társaság fő tevékenysége a Gyulai Várfürdő üzemeltetése, mely kiterjedt különböző fürdőprogramok, kezelések szervezésére, valamint vendéglátásra is.


A társaság valamennyi ellenőrzött évben nyereségesen működött, a 2013-2016. években mintegy 0,2 milliárd Ft nyereséget ért el. Az átlagos állományi létszáma a 2013-as 121 főről 2016-ig 144 főre emelkedett.


Az önkormányzat a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlásának kereteit a jogszabályoknak megfelelően alakította ki. A tulajdonosi jogok gyakorlása szabályszerű volt.

 

A Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft. ellenőrzése


A társaság számviteli szabályozottsága a számlarend és az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat hiánya miatt, vagyongazdálkodása a beszámolók mérlegének leltárral való alátámasztottsága hiányában nem volt szabályszerű. A bevételeket és ráfordításokat nem a jogszabályi előírások szerint számolták el, ezáltal a gazdálkodás szabályosságát és átláthatóságát nem biztosította a társaság.


A társaság a jogszabály által előírt, közérdekű adatigénylések teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatát nem alkotta meg, közérdekű adatait nem szabályszerűen tette közzé, így nem biztosította működésének átláthatóságát.


A megállapítások alapján az Állami Számvevőszék Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft. ügyvezetőjének kilenc javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Klinga László

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály