Lezárult a Győri Egyházmegye, mint intézményfenntartó ellenőrzése

2018-06-13 10:00   |   Feltöltötte: Lengyel Viktor

Az Állami Számvevőszék befejezte a Győri Egyházmegye, mint intézményfenntartó 2014-2016 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az intézményfenntartó a költségvetési támogatások elszámoltatható igénybevételének, felhasználásának feltételeit szabályszerű működési környezet kialakításával megteremtette. A köznevelési és szociális feladatellátásához kapott költségvetési támogatásokat szabályszerűen használta fel, azokat az intézmények működtetésére fordította.

Humánszolgáltatást nyújtó, államháztartáson kívüli szervezeteknél végez ellenőrzéseket az ÁSZ. A köznevelési és szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítottak a mindenkori költségvetési törvények. Az ÁSZ ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közfeladatok ellátásáért kapott közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel.

 

Lezárult a Győri Egyházmegye, mint intézményfenntartó ellenőrzése


A 12 magyar egyházmegye egyike, a Győri Egyházmegye Győr-Moson-Sopron Megyében és Komárom-Esztergom Megyében 2014-ben kilenc, 2016. szeptember 1-jétől nyolc köznevelési intézmény és egy szociális humánszolgáltató intézmény fenntartásával és működtetésével vett részt az önkormányzati és állami közfeladat-ellátásban.


A Győri Egyházmegye 2016-ban a köznevelési intézmények fenntartásával hét intézményben óvodai nevelést, hét intézményben általános iskolai oktatást, három intézményben gimnáziumi oktatást, továbbá egy intézményben alapfokú művészeti oktatást biztosított. Két intézményében kollégiumi ellátás igénybe vételére is lehetőség volt, összesen 275 férőhellyel.

 

Lezárult a Győri Egyházmegye, mint intézményfenntartó ellenőrzése


A Győri Egyházmenye, mint közfeladat-ellátásban részt vevő intézményfenntartó Magyarország éves költségvetéséből támogatásra volt jogosult. A támogatás összege – a Magyar Államkincstár határozatai szerint – 2014-ben mintegy 1 milliárd 788 millió Ft, 2015-ben 1 milliárd 907 millió Ft, 2016-ban 2 milliárd 20 millió Ft volt.


Az ellenőrzés megállapította, hogy az intézményfenntartó szabályszerű működési környezet kialakításával megteremtette a költségvetési támogatások igénybevételének és felhasználásának feltételeit. A 2014-2015. évekre vonatkozóan a számviteli politika keretében nem készítette el az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatát továbbá az eszközök és források értékelési szabályzatát. Gazdálkodási szabályzatai a 2016. évben megfelelőek voltak. Az ellenőrzött időszakban a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos igénylési, módosítási és elszámolási feladatokat szabályszerűen ellátta, azonban a köznevelési támogatások igényléséhez, módosításához, elszámolásához kapcsolódóan egyes iratmegőrzési kötelezettségének nem tett eleget.

 

Lezárult a Győri Egyházmegye, mint intézményfenntartó ellenőrzése


Az ÁSZ megállapította, hogy a Győri Egyházmegye fenntartói feladatainak eleget tett, kinevezte az intézmények vezetőit, meghatározta költségvetésüket, az alapdokumentumaik elkészítéséről gondoskodott. A Magyar Államkincstár által folyósított költségvetési támogatást a fenntartott intézményeinek átadta. A Győri Egyházmegye, mint intézményfenntartó biztosította az intézmények működtetésének feltételeit.


A Győri Egyházmegye, mint intézményfenntartó a külső ellenőrzéseket követő intézkedési kötelezettségét teljesítette. A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét nem szabályozta.

Az ÁSZ a Győri Egyházmegye vezetőjének három javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Salamon Ildikó

felügyeleti vezető

 

Lengyel Viktor

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály