A beszámolási kötelezettség megsértése a Cordate Zrt.-nél

2018-11-30 13:09   |   Feltöltötte: Dókus Debóra Vanda

Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy a Cordate Zrt. az ellenőrzött években a Számviteli törvény szerinti beszámolási kötelezettségét megsértette, éves beszámolóit a törvényben meghatározott határidőre nem készítette el, határidőben nem helyezte letétbe, nem tette közzé.

Az ellenőrzés során az ÁSZ megállapította, hogy gazdasági társaság a beszámolási kötelezettségét megsértette, mert az ellenőrzött évek éves beszámolóit a Számviteli törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) 4. § (1) bekezdése szerint és a Számv. tv. 153. § (1) bekezdésében előírt határidőre nem készítette el. A Társaság a Számv. tv. 153. § (1) bekezdésében foglalt előírásokat megsértve az éves beszámolókat a jogszabályban meghatározott határidőben nem helyezte letétbe. A Számv. tv. 154. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére éves beszámolóit határidőben nem tette közzé.

 

A feltárt szabálytalanság felszámolása érdekében az ÁSZ azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy az állami tulajdonú gazdasági társaság vezérigazgatója intézkedjen a beszámolási, valamint a kapcsolódó letétbe helyezési és közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos határidők betartása érdekében.

 

A Számv. tv-ben a letétbehelyezésre és a közzétételre vonatkozóan rögzítettek – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) vonatkozó előírásainak ismerete nélkül – félreértésekre adhatnak okot.

 

A Számv. tv. 153. § (1) bekezdése értelmében az állami tulajdonú gazdasági társaságnak az éves beszámolóit a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kellett volna letétbe helyeznie.


A Számv. tv. 154. § (1) bekezdése értelmében az ellenőrzött gazdasági társaság köteles lett volna az éves beszámolót a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt közzétenni.


A Számv. tv. – fentiek értelmezését segítő – 154. § (7) bekezdésében foglaltak alapján, az ellenőrzött szervezet a közzétételi kötelezettségének azzal tett volna eleget, ha az éves beszámolóit a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvényben meghatározott módon a céginformációs szolgálatnak megküldi.


Az előzőeket egyértelműsítik a Cnytv. 18. § (3) bekezdésében rögzítettek, miszerint a beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a cég a letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.

 

A Cnytv-ben rögzített, a letétbehelyezéssel kapcsolatos további hasznos információk továbbá, hogy a beszámoló közzétételére a céginformációs szolgálat honlapján, napi feltöltéssel kerül sor; hogy a céginformációs szolgálat honlapján a közzététel céljából megküldött beszámolók haladéktalanul és ingyenesen megismerhetővé válnak; hogy a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján cégnév vagy cégjegyzékszám megadásával, keresőprogram segítségével is megismerhetőek és hogy a beszámolót, illetve annak elektronikus másolatát a céginformációs szolgálat őrzi, gondoskodik a beszámolót érintő archiválási feladatok ellátásáról.

 

dr. Dókus Debóra Vanda számvevő
dr. Bordás Ádám osztályvezető
Elemző osztály