42 jelentés júniusban

2018-06-29 14:19:00   |   Feltöltötte: Hochbaum Dániel

Júniusban az Állami Számvevőszék összesen 42 jelentést hozott nyilvánosságra. Elkészült az ÁSZ véleménye a 2019-es központi költségvetésről szóló törvényjavaslatról, melyet Domokos László, az ÁSZ elnöke átadott Lezsák Sándornak, az Országgyűlés alelnökének. A hónapban befejeződött két termálfürdő, hét önkormányzati egészségügyi társaság, 17 önkormányzati gazdasági társaság, két önkormányzat, valamint hat jegybanki alapítvány és egy pártalapítvány ellenőrzése. Az ÁSZ lezárta a Baptista Szeretetszolgálat és a Győri Egyházmegye, mint intézményfenntartó értékelését, valamint közzétette Nagykamarás Község Önkormányzatának integritás- és belső kontrollrendszeréről szóló értékelését. Lezárultak továbbá az időközi választásokra fordított pénzeszközök felhasználását, valamint a 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolását értékelő ellenőrzések, valamint a Priv-dat Dokumentum Archiváló és Tároló Kft. ellenőrzése is.

 

Elkészült az ÁSZ költségvetési véleménye

 

Megalapozott a 2019-es központi költségvetésről szóló törvényjavaslat, kialakítása támogatja a költségvetés rövid és középtávú stabilitását, hozzájárul a fenntartható gazdasági növekedéshez – ezt állapította meg az Állami Számvevőszék. A törvényjavaslat megfelel az Alaptörvényben meghatározott államadósság-szabálynak, valamint – egy előírás kivételével – a költségvetésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Domokos László, az ÁSZ elnöke a számvevőszéki véleményt Lezsák Sándornak, az Országgyűlés alelnökének adta át. Véleményében az ÁSZ rámutat: a 2019-es költségvetési törvényjavaslat hozzájárul Magyarország költségvetési stabilitásának fenntartásához, és a magyar gazdaság fenntartható kifehérítéséhez.

 

Elkészült az ÁSZ költségvetési véleménye

 

Az Állami Számvevőszék költségvetési véleménye teljes terjedelemben elérhető itt.

 

Aggasztó diagnózis az egészségügyi szolgáltatóknál

 

Súlyos hiányosságokat tárt fel az Állami Számvevőszék hét önkormányzati egészségügyi társaság ellenőrzése során. Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke a témában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a hét kistérségi egészségügyi társaság összesen 110 település közel 125 ezer lakosának ellátásáért felelős, így törvényeknek megfelelő működésük kiemelt társadalmi érdek. A teljes cikket itt olvashatja el.

 

Aggasztó diagnózis az egészségügyi szolgáltatóknál

 

Folytatódott az egyházi intézményfenntartók ellenőrzése

 

Az ÁSZ júniusban hozta nyilvánosságra két egyházi intézményfenntartó ellenőrzéséről szóló jelentését, melyek a 2014-2016 közötti időszakot értékelték. Az ÁSZ megállapította, hogy a Győri Egyházmegye, mint intézményfenntartó a költségvetési támogatások elszámoltatható igénybevételének, felhasználásának feltételeit szabályszerű működési környezet kialakításával megteremtette. A köznevelési és szociális feladatellátásához kapott költségvetési támogatásokat szabályszerűen használta fel, azokat az intézmények működtetésére fordította. A teljes cikket itt érheti el.

 

A Baptista Szeretetszolgálat megteremtette a köznevelési és szociális közfeladat ellátás alapvető feltételeit. A köznevelési feladathoz rendelt költségvetési támogatásokat szabályszerűen fordította a köznevelési intézményei működtetésére. A szociális intézmények pénzügyi feltételeinek biztosításával kapcsolatos fenntartói feladatellátás nem volt szabályszerű. A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, ezáltal közpénzekkel való gazdálkodásának átláthatóságát a nyilvánosság előtt nem biztosította. a teljes híradás itt tekinthető meg.

 

Önkormányzatok ellenőrzése

 

Az ÁSZ lezárta két önkormányzat: Magyaratád Községi Önkormányzat és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzését. Az ÁSZ rámutatott, hogy a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése Magyaratádon egyáltalán nem, Zalaegerszegen csak 2016-ban nem volt szabályszerű. Az értékpapírokkal kapcsolatos döntéshozatal a magyaratádi önkormányzatnál nem volt szabályszerű, míg a zalaegerszegi önkormányzatnál szabályszerű volt, ám a döntések végrehajtása itt sem felelt meg az előírásoknak. Az integritási kontrollok kiépítettsége egyik önkormányzatnál sem volt egyensúlyban a fellépő kockázatok szintjével. A két önkormányzat ellenőrzéséről itt tájékozódhat.


Befejeződött Nagykamarás Község Önkormányzatának integritás- és belső kontrollrendszeréről szóló ellenőrzés is. Az ÁSZ megállapította, hogy a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, ezáltal nem volt biztosított a közpénzfelhasználás szabályossága. A befektetésekkel kapcsolatos döntéshozatal, a befektetések számviteli elszámolása és a nyilvántartás szabálytalanságai miatt nem valósult meg a nemzeti vagyonnal történő felelős gazdálkodás. Nagykamarás Község Önkormányzatánál az integritási kontrollok kiépítettsége nem volt egyensúlyban a fellépő kockázatok szintjével. melyről itt talál részletes információkat.

 

Újabb önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése zárult le

 

Az Állami Számvevőszék folyamatosan rajta tartja a szemét a helyi önkormányzatok gazdasági társaságainak gazdálkodásán, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a hibás gazdálkodás következtében ne termelődhessen újra az önkormányzatok adósságállománya. Júniusban újabb 17 önkormányzati gazdasági társaság ellenőrzését zárta le az ÁSZ.


Véget ért a Congeria Településüzemeltető Szolgáltató Kft., az Abéva Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft., a Füzesgyarmati Kastélypark és Üdülési Szolgáltató Kft., a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft., a Maglód Projekt Ingatlanfejlesztő- és Hasznosító Kft., a Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Nonprofit Kft., a Solymári Településüzemeltetési Kft., valamint a az AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft., a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft., a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., a Tiszaújvárosi Városgazda Közhasznú Foglalkoztatási Nonprofit Kft., a Martfűi Városfejlesztési, Ingatlankezelői és Hulladék-gazdálkodási Szolgáltató Önkormányzati Nonprofit Kft., a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató NKft., a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft., illetve a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. vizsgálata.


Pártalapítványt értékelt az ÁSZ


Az Állami Számvevőszék befejezte a Demokratikus Koalíció által alapított Új Köztársaságért Alapítvány 2015-2016. évi gazdálkodásának ellenőrzését, valamint a 2014-es megalapítást követő szabályozottság értékelését. Az ÁSZ megállapította, hogy a pártalapítvány a szabályszerű gazdálkodás feltételeit kialakította. Könyvvezetése és gazdálkodása során a jogszabályi előírásokat betartotta, azonban a 2015-2016-ra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóit leltárral nem támasztotta alá. A 2014. és 2016. évi tevékenységéről szóló jelentéseket a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítette el. 2014-ben és 2016-ban a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, amellyel az átláthatóság sérült. Részletesebben itt találja az ÁSZ megállapításait.

 

Lezárult az Új Köztársaságért Alapítvány ellenőrzése

 

Az időközi választást és a népszavazást is ellenőrizte az ÁSZ


Az ÁSZ júniusban a 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolását is ellenőrizte, melynek kapcsán az ÁSZ megállapította, hogy a népszavazásra a költségvetésből biztosított pénzeszközök felhasználása valamennyi ellenőrzött tekintetében célhoz kötötten, a népszavazás előkészítése és lebonyolítása érdekében történt. A költségvetésből biztosított finanszírozási források elosztása, az előirányzatok kezelése, az elszámolás minden ellenőrzött esetében szabályszerűen történt. Az országos népszavazás előkészítéséhez és a lebonyolításhoz szükséges pénzeszközök tervezése összességében szabályszerű volt. A pénzeszközök felhasználása, a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése az ellenőrzött szervezetek döntő többségénél szabályosan történt.

 

A 2015-ös és 2016-os időközi választásokra fordított pénzeszközök felhasználása kapcsán az ÁSZ megállapította, hogy a Nemzeti Választási Iroda a rábízott közpénzt a választások céljára használta fel, kontrollkörnyezetének kialakítása biztosította a szabályszerű, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás feltételeit. A Nemzeti Választási Iroda által kezelt „Időközi és nemzetiségi választások” lebonyolítása fejezeti kezelésű előirányzat módosítása, átcsoportosítása, a maradvány kimutatása, továbbá a beszámolási feladatok ellátása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

 

Az időközi választást és a népszavazást is ellenőrizte az ÁSZ

 

A jegybanki alapítványokat vizsgálta az ÁSZ


Az ÁSZ júniusban befejezte a Magyar Nemzeti Bank által alapított alapítványok 2016. évi gazdálkodásának ellenőrzését is. Az ÁSZ megállapította, hogy az ellenőrzött hat alapítvány gazdálkodása összességében megfelelt a vonatkozó előírásoknak, megteremtették gazdálkodásuk átláthatóságát. Hiányosságokat a PADMA, a PAGEO és Pénziránytű Alapítvány ellenőrzése során tárt fel az ÁSZ, amelyek alapján a kuratóriumi elnököknek intézkedési tervet kell készíteniük. A 6 jegybanki alapítvány jelentéséről itt olvashat.

 

A jegybanki alapítványokat vizsgálta az ÁSZ

 

Két termálfürdő és egy állami tulajdonú gazdálkodó szervezet ellenőrzése zárult le


Az Állami Számvevőszék befejezte az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Üzemeltető és Szolgáltató Zrt. és a Leányfalu Termálfürdő Kft. 2013 és 2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy míg az agárdi fürdő felett a tulajdonos önkormányzat szabályszerűen gyakorolta tulajdonosi jogait, addig a leányfalui fürdő felett nem volt szabályszerű a joggyakorlás. Az agárdi fürdőnél a társaság működésének szabályozottsága, gazdálkodása, vagyongazdálkodása is megfelelt az előírásoknak, azonban a Leányfalu Termálfürdő Kft.-nél ezek egyike sem volt szabályszerű. A témáról bővebben itt talál információt.


A budapesti Priv-dat Dokumentum Archiváló és Tároló Kft. 2012-2015. évekre vonatkozó ellenőrzésekor az ÁSZ megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a tulajdonosi joggyakorlás kereteit szabályszerűen alakította ki, tulajdonosi joggyakorlása megfelelő volt. A Priv-dat Kft. működése, gazdálkodása és vagyongazdálkodása szabályszerű volt, beszámolási kötelezettségét az előírásoknak megfelelően teljesítette. A társaság a gazdálkodás átláthatóságát a közérdekű adatok közzétételével biztosította. Az ellenőrzésről bővebben itt olvashat.

 

Hochbaum Dániel
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály