33 ÁSZ-jelentés októberben

2018-10-31 18:12:00   |   Feltöltötte: Állami Számvevőszék

Októberben az Állami Számvevőszék összesen 33 jelentést és két elemzést hozott nyilvánosságra. A hónapban az ÁSZ benyújtotta az Országgyűlésnek a 2017-es zárszámadási jelentését és makrogazdasági elemzését. Befejeződött 11 állami és 4 önkormányzati tulajdonú gazdálkodó társaság ellenőrzése. Az ÁSZ lezárta két nemzetiségi önkormányzat, valamint egy nemzetiségi kulturális szervezet ellenőrzését, valamint 3 nem állami intézményfenntartó ellenőrzését. Sor került 10 utóellenőrzés lezárására, valamint egy önkormányzat értékelésére is. Az ÁSZ 2018-ban már több mint 280 új jelentést tett közé.

 

Fókuszban a 2017-es költségvetés: zárszámadási jelentés és makrogazdasági elemzés

 

Szabályszerű volt a 2017-es központi költségvetés végrehajtása, a hiány és az államadósság alakulása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, valamint az uniós feltételeknek – ezt állapította meg az Állami Számvevőszék zárszámadási ellenőrzése. Az ÁSZ jelentését és a hozzá kapcsolódó makrogazdasági elemzést Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke adta át az Országházban Hende Csaba törvényalkotási alelnöknek.

 

Fókuszban a 2017-es költségvetés

 

11 állami tulajdonú gazdasági társaság ellenőrzését zárta le az ÁSZ

 

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzése kiemelten fontos a vagyon megőrzése, megóvása érdekében, valamint a kormányzati szektor elszámolásaiban megjelenő állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek esetében, amelyekkel szemben alapvető követelmény, hogy gazdálkodásuk, működésük szabályszerű, az általuk szolgáltatott adatok minél megbízhatóbbak legyenek. Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik. Gazdálkodásuk, valamint a feladatellátásuk minősége és hatékonysága a közérdeklődés figyelmének középpontjában áll. Az Állami Számvevőszék ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzését.

 

A témacsoport keretében három regionális közlekedési központ ellenőrzése zárult le októberben. Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ, működésének szabályozottsága nem volt megfelelő, ellenben a Dél-dunántúli Közlekedési Központ és a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ gazdálkodásának szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodása 2013-hoz képest 2016-ra javult.

 

  Lezárult az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ ellenőrzése

 

A Számvevőszék ugyancsak befejezte a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató ellenőrzését, és megállapította, hogy gazdálkodása és vagyongazdálkodása sem volt szabályszerű. A Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Kft. és a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. ellenőrzése lezárultával az ÁSZ megállapította, hogy mindkét állami társaság szabályozottsága és gazdálkodása szabályszerű volt 2016-ban.

 

Az ÁSZ lezárta a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft., a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. és a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ellenőrzéseit is. A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. szabályozottan működött, gazdálkodása, vagyongazdálkodása szabályszerű volt. A MANK NKft. pénzügyi gazdálkodása 2013-ban nem volt szabályszerű, 2016-ban szabályszerű volt. A vagyongazdálkodás megfelelt az előírásoknak. A Hungarofest NKft. pénzügyi-számviteli és vagyongazdálkodási tevékenysége nem volt szabályszerű.

 

Négy önkormányzati gazdasági társaságot ellenőrzött az ÁSZ

 

Az Állami Számvevőszék befejezte a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. 2013-2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság működésének szabályozottsága, valamint vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, a közvagyonnal való felelős gazdálkodás nem volt biztosított. Közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, így tevékenysége nem volt átlátható.


A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. gazdálkodásának és vagyongazdálkodásának 2013-2016 közötti ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy a társaság feletti tulajdonosi jogokat Gyula Város Önkormányzata szabályszerűen gyakorolta. A társaság szabályozottsága és gazdálkodási tevékenysége szabályszerű volt. A vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, mert a közzétett beszámolók hiteles és megbízható alátámasztásáról nem gondoskodtak, így nem volt biztosított a gazdálkodás átláthatósága.

 

Lezárult a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ellenőrzése


A szabályozottság, a gazdálkodás és a vagyongazdálkodási tevékenység sem volt megfelelő a „Gótika” Balatonfüred és környéke Építőipari Kft. és a Probio Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. esetében sem, a társaságok ellenőrzéséről szóló jelentéseket szintén októberben hozta nyilvánosságra az ÁSZ.

 

Egy önkormányzat, három nemzetiségi önkormányzat és egy nemzetiségi kulturális szervezetet az ÁSZ fókuszában


Az Állami Számvevőszék befejezte Nyírkarász Községi Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, ezáltal nem volt biztosított a közpénzfelhasználás szabályossága, a nemzeti vagyonnal történő felelős gazdálkodás. Az integritás szemlélet nem érvényesült az önkormányzatnál, az integritás kontrollok kialakítása nem a kockázatokkal arányosan történt.


Az Állami Számvevőszék befejezte egy nemzetiségi kulturális szervezet és három nemzetiségi önkormányzat ellenőrzését. Az Örmény Kulturális Központ működése, pénzügyi gazdálkodása és vagyongazdálkodása elegendő és megfelelő ellenőrzési bizonyíték hiányában nem volt átlátható és elszámoltatható. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és az Országos Lengyel Önkormányzat utóellenőrzése során javulást állapított meg a Számvevőszék, ugyanakkor működésükben továbbra is fennállnak kockázatok.


Lezárult három nem állami intézményfenntartó ellenőrzése


Humánszolgáltatást nyújtó, államháztartáson kívüli szervezeteknél végez ellenőrzéseket az ÁSZ. A köznevelési és szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítottak a mindenkori költségvetési törvények. Az ÁSZ ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közfeladatok ellátásáért kapott közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel.

 

Lezárult a Hostis Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány


Októberben három nem állami intézményfenntartó ellenőrzése zárult le. A Hostis Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány és a Neumann Iskola Alapítvány, mint intézményfenntartó lezárult ellenőrzései során a Számvevőszék megállapította, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatósága nem volt biztosított. A School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy az intézményfenntartó a köznevelési közfeladathoz biztosított központi költségvetési támogatásokat nem szabályszerűen tartotta nyilván, az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot nem biztosította. A köznevelési intézmények működtetéséhez felhasznált közpénzekre vonatkozó elszámolása nem volt átlátható.


Tíz utóellenőrzést zárt le az ÁSZ

 

Az ÁSZ októberben tíz utóellenőrzést, köztük 5 önkormányzat és 5 nemzetiségi önkormányzat ellenőrzését zárta le. A gödöllői önkormányzatnál  az intézkedési tervben meghatározott 17 feladatból hetet határidőben hajtottak végre, míg Herenden a vállalt feladatok egyikét sem teljesítették. A sellyei, a harkányi és a velencei önkormányzat utóellenőrzése kapcsán az ÁSZ megállapította, hogy Sellye az intézkedési tervben meghatározott feladatok jelentős részét végrehajtotta, azonban Harkány és Velence esetében az intézkedések nem voltak elegendőek.


Az Országos Ruszin Önkormányzat utóellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy a belső kontrollrendszer szabályozottsága javult, azonban annak szabályszerű működtetését nem biztosították. A Bolgár Országos Önkormányzat, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata, a Szerb Országos Önkormányzat, valamint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata utóellenőrzése megállapította, hogy az intézkedési terv végrehajtott feladatai következtében az önkormányzatok működésének szabályozottsága, illetve szabályszerűsége javult.

 

Hochbaum Dániel
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály