30 jelentés júliusban

2018-08-06 14:53   |   Feltöltötte: Hochbaum Dániel

Júliusban az Állami Számvevőszék összesen 30 jelentést és három elemzést hozott nyilvánosságra. A hónapban befejeződött 17 önkormányzati és 2 állami gazdasági társaság, valamint 4 pártalapítvány ellenőrzése. Az ÁSZ lezárta a Magyar Nemzeti Bank 2016. évi működése szabályszerűségének ellenőrzését, valamint 4 fővárosi önkormányzat utóellenőrzését. Sor került Vajdácska Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzésére, valamint egy nemzetközi ellenőrzés keretében a középületek energiahatékonyságának növelésére vonatkozó szakpolitikai keret, a hozzá kapcsolódó pénzügyi források, továbbá az energiahatékonysági célkitűzésekről szóló monitoring rendszer értékelésére.

 

Négy pártalapítványt ellenőrzött az ÁSZ


Júliusban az ÁSZ elvégezte négy pártalapítvány, a Jobbik Magyarországért Alapítvány, a Megújuló Magyarországért Alapítvány, a Liberális Magyarországért Alapítvány és a Váradi András Alapítvány ellenőrzését is. Az ÁSZ – eltérő mértékben – mind a négy szervezetnél feltárt gazdálkodási és könyvvezetési szabálytalanságokat, hiányosságokat. A cikkünket itt olvashatja el!

 

Négy pártalapítványt ellenőrzött az ÁSZ

 


17 önkormányzati társaság ellenőrzése zárult le


Az Állami Számvevőszék folyamatosan rajta tartja a szemét a helyi önkormányzatok gazdasági társaságainak gazdálkodásán, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a hibás gazdálkodás következtében ne termelődhessen újra az önkormányzatok adósságállománya. Júliusban újabb 17 önkormányzati gazdasági társaság ellenőrzését zárta le az ÁSZ.


Az ÁSZ befejezte egy csabacsűdi, egy balatonfüredi, egy ceglédi, egy ózdi és egy algyői – önkormányzati gazdasági társaság ellenőrzését. A részletekről itt tájékozódhat. Sor került a Lőrinc-Med Közhasznú Nonprofit Kft., a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. és a Gránit Gyógyfürdő Zrt. működését vizsgáló ellenőrzések lezárására, melyekről itt olvashat. Két gyulai és egy gyöngyösi önkormányzati gazdasági társaság ellenőrzését is nyilvánosságra hoztta az ÁSZ – a jelentések részletes megállapításait itt éri el. A Várvag Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., valamint a Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2013-2016 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzéséről itt tájékozódhat részletesebben.


Az ÁSZ a pesterzsébeti Integrit-XX. Városüzemeltetési-, Szervező-, Fejlesztő- és Szolgáltató Kft. és a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ellenőrzését is lezárta. Megállapította, hogy tulajdonosi jogait mindkét önkormányzat szabályszerűen gyakorolta. A jelentések további részleteiről ide kattintva tájékozódhat.


Befejeződött a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nkft. és az Egyeki Szöghatár Szociális és Településüzemeltetési Nonprofit Kft. értékelése. Az ÁSZ megállapította, hogy egyik társaság gazdálkodásának szabályozottsága sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak – hírünket itt éri el.


Nemzetközi ellenőrzés a középületek energiahatékonyságának vizsgálatáról

 

Az Állami Számvevőszék nemzetközi ellenőrzés keretében értékelte a középületek energiahatékonyságának növelésére vonatkozó szakpolitikai keretet, a hozzá kapcsolódó pénzügyi források rendelkezésre állását, továbbá az energiahatékonysági célkitűzések elérésének értékelését célzó monitoring rendszert. Az ÁSZ megállapította, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Miniszterelnökség, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az épületenergetikai adatok nyilvántartását kezelő ÉMI Nkft. az uniós irányelvekben, illetve magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően teljesítette a középületek energiahatékonyságára vonatkozó elvárásokat. A nyilvánosságra hozatalról szóló hírünket itt olvashatja el.

 

Nemzetközi ellenőrzés a középületek energiahatékonyságának vizsgálatáról


Három elemzés júliusban

 

Júliusban az ÁSZ 51 központi költségvetési intézmény teljesítményellenőrzéséről készített összegző elemzést, és arra a következetésre jutott, hogy az érintett intézmények nem tettek lépéseket a gazdaságos, hatékony és eredményes feladatellátás követelményeinek kialakítására. Atémában teartott sajtótájékoztatón Domokos László, az ÁSZ elnöke hangsúlyozta:
A teljesítménykritériumok hiánya a közpénzek és a közvagyon pazarló, rendeltetésellenes felhasználásához vezethet. A cikkünket itt éri el!

 

Az Állami Számvevőszék elkészítette az állami tulajdonú gazdasági társaságok működése című elemzését. A tanulmány feltárta, hogy a vagyongazdálkodásban, ezen belül a vagyonnyilvántartás területén jelentkezett a társaságoknál a legtöbb hiba és szabálytalanság. Az erről szóló hírünket ide kattintva éri el.

 

A 2019. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványok nem érintik az államadósság-mutató alakulását, illetve az államadósság-szabály teljesülését. Ezt állapította meg az Állami Számvevőszék a kedden publikált elemzésében, amelyet a Költségvetési Tanács számára készített. A részletekért kattintson!

 

Az ÁSZ ellenőrizte a Magyar Nemzeti Bankot


Az Állami Számvevőszék befejezte a Magyar Nemzeti Bank 2016. évi működése szabályszerűségének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az MNB irányítási, beszámolási és ellenőrzési rendszere szabályozottan működött 2016-ban. A jegybank gazdálkodása szabályozott és szabályszerű volt. A felügyelő, ellenőrző és szabályozó tevékenysége elősegítette a pénzügyi közvetítőrendszer szabályszerű működését. A jelentésről szóló cikkünket itt olvashatja el.

 

Az ÁSZ ellenőrizte a Magyar Nemzeti Bankot

 

Állami tulajdonú gazdasági társaságokat ellenőrzött az ÁSZ

 

Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. és a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a tulajdonosi jogokat előbbi felett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., utóbbi felett a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. szabályszerűen gyakorolta. Cikkünket itt éri el!

 

Önkormányzati belső kontrollrendszer ellenőrzése: Vajdácska Község Önkormányzata


Vajdácska Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének 2016. évre kiterjedő ellenőrzését fejezte be a Számvevőszék. Az ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű. A kontrollkörnyezet kialakítása megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A kockázatkezelési rendszer, az információs és kommunikációs rendszer, valamint a monitoring rendszer, azon belül a belső ellenőrzés kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, így a hiányosságok miatt nem volt biztosított a közpénzfelhasználás szabályossága, és az átlátható működés. Az integritás kontrollok kiépítettsége nem volt egyensúlyban a fellépő kockázatok szintjével. Az ellenőrzésről részletesen itt tájékozódhat.

 

Önkormányzati belső kontrollrendszer ellenőrzése: Vajdácska Község Önkormányzata


Fővárosi önkormányzatok utóellenőrzése zárult le


az ÁSZ befejezte négy fővárosi önkormányzat, az V., a XX., a XXI. és a XXIII. kerület utóellenőrzését amelyek a korábbi ellenőrzések javaslatainak hasznosítására készített intézkedési tervek végrehajtását értékelték. Az ÁSZ megállapította, hogy a XX., XXI., és a XXIII. kerületi önkormányzat az intézkedési tervben foglalt feladatokat vagy azok többségét határidőn belül végrehajtották. Az V. kerületi önkormányzat nem hajtotta végre teljes körűen az intézkedést igénylő feladatait, ugyanakkor az ingatlanok leltározását elvégezte, így ennek eredményeként javult a vagyongazdálkodás szabályszerűsége és átláthatósága. Hírünk itt olvasható.

 

Hochbaum Dániel

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály