Észrevételezésen a Dévény Anna Alapítvány jelentéstervezete

2018-10-27 21:24:00   |   Feltöltötte: Vasváriné Molnár Judit

Az Állami Számvevőszék megküldte a Dévény Anna Alapítvány gazdálkodása ellenőrzéséről készített nem nyílvános jelentéstervezetet az ellenőrzéssel érintett szervezet vezetőjének, aki tizenöt napon belül észrevételt tehet a jelentéstervezet megállapításaira vonatkozóan.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) Stratégiában rögzített célkitűzése, hogy az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatás és vagyonjuttatás ellenőrzésével hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket a civil szervezetek is átlátható módon használják fel, a társadalom objektív képet alkothasson az alapítványok működéséről.


Ennek a célkitűzésnek megfelelve az ÁSZ a 2014-2016. évekre vonatkozóan ellenőrizte, hogy a Dévény Anna Alapítvány gazdálkodása során betartotta-e a vonatkozó jogszabályi előírásokat, szabályszerűen használta-e fel a kapott költségvetési támogatásokat, továbbá teljesítette-e a működését szolgáló nyilvántartási, beszámolási kötelezettségét.


A Dévény Anna Alapítványt 1990-ben Dévény Anna alapította, az Alapítvány célja az agysérülések különböző formáinál a mozgásrehabilitáció megvalósítása, a mozgássérült gyermekek és felnőttek mentális fejlesztése, pszichés segítségadás, valamint tanácsadó szolgálat szervezése.

 


Az Alapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló, az elnöki értekezlet által megtárgyalt, és elfogadott nem nyilvános számvevőszéki jelentéstervezet megküldésre került az ellenőrzött szervezet vezetője részére, aki annak kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül írásban észrevételt tehet.


Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az ÁSZ a beérkezett észrevételekre harminc napon belül az Alapítvány Kuratóriuma elnökének írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket az ÁSZ a számvevőszéki jelentésben az elutasítás indoklása mellett feltünteti, a figyelembe vett észrevételek alapján a jelentéstervezet érintett megállapításait módosítja.

 

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

 

Vasváriné Molnár Judit
számvevő főtanácsos