Domokos László: Tovább a fenntartható kifehérítés útján

2018-05-17 12:04:00   |   Feltöltötte: Dr. Czinder Enikő

A gazdaság további fehérítése Magyarország jövőbeli versenyképességének egyik kulcsa – hangsúlyozta Domokos László a Zsigmond Király Egyetem „Versenyképesség, Innováció, Oktatás” című konferenciáján. Az Állami Számvevőszék elnöke rávilágított: az egyes intézkedések eredményeként növekvő adóbevételeket az adók és járulékok további csökkentésére érdemes fordítani, ami növeli a vállalkozások versenyképességét és több jövedelmet hagy a dolgozó családoknál.

A gazdasági versenyképesség fogalma kétféle szemléletet ötvöz – nyitotta előadását Domokos László. Egyrészt gazdasági teljesítményt, a versenyben elért eredményeket, másrészt a versenyben való sikeres helytállásra való képességet, az ezt hosszútávon meghatározó tényezőket jelenti – fejtette ki az ÁSZ elnöke. Mint mondta: Magyarországon a GDP közel 50 százalékát az állam újra elosztja, következésképpen igen lényeges szerepe van az állami újraelosztás mértékének, minőségének és szerkezetének hazánk jövőbeni versenyképességének alakításában.


Az állammal szemben a minimális elvárás az, hogy ne rontsa a vállalkozások versenyképességet – hangsúlyozta Domokos László. Mikor rontja az állam a vállalkozások versenyképességét? – tette fel a kérdést. Akkor, ha túl sokat von el a vállalkozásoktól, illetve ha bizonytalan, kiszámíthatatlan üzleti környezetet teremt – szögezte le az ÁSZ elnöke. Domokos László felidézte: 2014-ig a magyar költségvetési gazdálkodást a hadigazdálkodásra emlékeztető vonások jellemezték, azaz a hitelezői diktátumok szorításában szinte minden évben sor került évközi adószigorításokra, költségvetési elvonásokra és zárolásokra annak érdekében, hogy a hiánycélt teljesíteni lehessen – emlékeztetett az ÁSZ elnöke.


A holnap versenyképessége szempontjából tehát nagy jelentősége volt annak, hogy a Magyarország visszafizette az IMF-től, illetve az Európai Uniótól a 2008-as válsághelyzetben felvett hiteleket, illetve annak, hogy az uniós hiánycél folyamatos teljesítése révén hazánk kikerült a túlzott deficit eljárás alól – húzta alá Domokos László. Hozzátette: Uniós csatlakozásunk óta 2015 volt az első év, amikor a magyar Országgyűlés nem kényszerült év közben megszigorító intézkedésekre, és ilyeneket nem hozott 2016-ban és 2017-ben sem.

 

Domokos László: Tovább a fenntartható kifehérítés útján


A magyar gazdaság versenyképessége szempontjából Domokos László meghatározónak nevezte az eladósodás mértékét, illetve annak szerkezetét, valamint a stabil és kézben tartott költségvetési politikát. Ezeken a területeken Magyarország sokat lépett előre az ÁSZ elnöke szerint. Domokos László kiemelte még a foglalkoztatás folyamatos bővülését. Mint mondta: az ÁSZ elemzése szerint 2012 és 2016 között az 55-64 éves korcsoportban több mint 30 ezer fővel nőtt a gazdaságilag aktív férfiak és nők száma.


Domokos László előadásában meghatározónak nevezte az adóelkerülés visszaszorítása érdekében hozott intézkedéseket, az online pénztárgépek és az EKÁER bevezetését. Mint mondta: a gazdaság fehéredésével úgy sikerült az adóbevételeket tartósan emelni, hogy eközben nem volt szükség az adókulcsok emelésére, sőt még egyes adókulcsok csökkentésére is sor kerülhetett. A folyamat sikere leginkább az elméletileg beszedhető adó és a ténylegesen beszedhető adó különbségének, vagyis az úgynevezett adórésnek a változásával mérhető – szemléltette az ÁSZ elnöke.


Kifejtette: az Európai Bizottság számításai szerint Magyarországon az adórés az áfa esetében 2013-ig meghaladta a 20 százalékot, ez azonban 2014-ben és 2015-ben is jelentősen szűkült, így 2015-ben már 15 százalék alatt volt. Ez a javulás 280 milliárd forint többletbevételt eredményezett a 2015. évi költségvetésben a 2013. évihez képest és ez a többletbevétel minden évben újra és újra jelentkezik a költségvetésben – húzta alá.


Domokos László szerint az elmúlt néhány évben lehetővé vált a gazdaság „fenntartható kifehérítése”. Ez azt jelenti, hogy a kifehéredés következtében elért adóbevétel-növekményt – vagy annak jelentős részét – az állam az adókulcsok további csökkentésére használja fel, azaz a vállalkozásoknak és a dolgozóknak tovább csökkennek az adóterhei, ami növeli versenyképességüket – világított rá az Állami Számvevőszék elnöke.

 

Domokos László: Tovább a fenntartható kifehérítés útján


Mint mondta: Magyarország 2018-2022 évekre vonatkozó konvergencia programjából kiolvasható, hogy a Kormány a következő években is a fenntartható kifehérítés politikáját követi majd. Bevezet újabb adóelkerülés elleni intézkedéseket, ilyen lesz például a már ez év augusztusában induló online számlázás. Ugyanakkor célul tűzte ki az adóterhelés mérséklését, azaz hogy az adó- és járulékbevételeknek a GDP-hez viszonyított aránya a 2016. évi 39,2 százalékról 2019-re 37, 6 százalékra, 2022-re 35,5 százalékra csökken. Ennek megvalósulása komoly hozzájárulás lenne a versenyképesség fokozásához – hangsúlyozta az ÁSZ elnöke.


Domokos László szerint az elért eredményekben meghatározó volt a Nemzeti Adó- Vámhivatal megújítása, hatékonyságának növelése és a holnap versenyképessége azon is múlik, hogy a digitális technológia adta lehetőségeket egy ország mennyire tudja kihasználni. Ezen a téren jelentős tere van a fejlődésnek – összegzett az ÁSZ elnöke. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy olyan innovatív megoldásokat kell támogatni, amelyek valódi eredményeket hoznak.


Az ÁSZ elnöke elmondta: a versenyszférában folytatódnak majd a béremelések, ami a közszférában is fokozza majd az ilyen irányú igényeket. Ebben a helyzetben mérlegelendő az a megoldás, hogy a közszféra dolgozói illetményük szerényebb megemelése mellett jövedelmük egy részét valamilyen elektronikus utalvány formájában kapják meg, amelyet csak bizonyos típusú célokra lehetne felhasználni – vetette fel előadása végén Domokos László.

Horváth Bálint
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály