Domokos: A beszedett adókat vissza kell juttatni a gazdaságba

2018. 09. 30.
A gazdaság kifehérítése, a digitalizáció folyamatának erősítése és a közpénzek eredményes felhasználására való törekvés erősítheti leginkább a hazai gazdaság versenyképességét a kö...

Bártfai-Mager Andrea: kezeljük portfólióként az állami vagyont

2018. 09. 27.
„Az egyik legjobb gyakorlat az, hogy van párbeszéd, ami tudományos igényű” – nyitotta meg előadását Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszt...

Pulay Gyula: megfelelő kontrollokkal kivédhetőek a kockázatok

2018. 09. 27.
A korrupció ellen leginkább védett társaságok kiépítették a rendszerszerű kockázatelemzés és kockázatkezelés, valamint az átláthatóság, az összeférhetetlenség és az etikus magatart...

Szepessy Kornél: felelős vállalatirányítás a gyakorlatban

2018. 09. 27.
Konkrét példákon keresztül mutatta be az állami vállalatirányítás és vagyongazdálkodás jó gyakorlatát Szepessy Kornél, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. vezérigaz...

Nagy Imre: jól vezetett társaság – jól irányított állam

2018. 09. 27.
„A szabályok betartása mellett a vezetői kontrollok működtetése, és az integritási elvek érvényesítése biztosíthatja az állami vállalatok etikus vezetését, amely lényeges feltétele...

Domokos László: etikus vezetés az állami vállalatoknál

2018. 09. 27.
Az állam tulajdonosi szerepvállalásának lehetséges fejlesztési irányait ismertette Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke nyitóelőadásában, az ÁSZ „Jó gyakorlatok – Fókuszba...

Nemzetközi jó kormányzás szimpóziumon vett részt az ÁSZ

2018. 09. 25.
2018. szeptember 25-én a jó kormányzás és a parlamentáris kontrollt biztosító intézmények szerepe témakörében rendezett nemzetközi szimpóziumot az osztrák számvevőszék, az osztrák ...

Zöld jelzés az ÁSZ beszámolójának a Gazdasági Bizottságban

2018. 09. 25.
Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az Állami Számvevőszék 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint támogatta a kapcsolódó határozati javaslatot. Warvasov...

Hasznosulási munkacsoportülés: fontos témák a napirenden – 2. nap

2018. 09. 20.
Folytatódott az INTOSAI hasznosulási munkacsoportjának 2018-as éves ülése. A második napon napirendre került a számvevőszéki munka hasznosulására irányuló ISSAI 12 nemzetközi szten...

A rendezett egészségügy feltétele a szabályos gazdálkodás

2018. 09. 20.
Az ÁSZ képviselője részt vett a Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség által huszadik alkalommal megrendezett konferencián. Az egészségügyi feladatellátás rendezettségének alapja ...