Domokos László interjúja a Vasárnapi újságban

2011-02-15 13:10
Domokos Lászlót, az ÁSZ elnökét az MR-1 Vasárnapi újság című közéleti magazinjában Gadácsi János műsorvezető kérdezte.
Mv.: - Átláthatóbb közpénzügyeket akar megformálni a parlament és a kormány együttműködésével az Állami Számvevőszék. A korrupció ellen elsősorban megelőzéssel kíván fellépni az ÁSZ - hangzott el tegnap a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola konferenciáján, amely a "Felelős állami vagyongazdálkodás, felelős alkotmányozás" címet viselte. A tanácskozás főelőadója Domokos László számvevőszéki elnök volt. Vele beszélgetett a konferencia szünetében Molnár Pál.

R.: - A Wekerle Főiskolán tartott előadásában elmondta, hogy a magyar általában egy-két hónapra tekint előre, holott mi Európának ezen a pontján legalább 1100 éves múltra tekinthetünk vissza. Ilyen értelemben gazdagabbak vagyunk történelmi távlat tekintetében, mint Svájc, Belgium vagy akár az USA.

Domokos László, elnök, Állami Számvevőszék: - Lelkületünk tekintetében én nem véletlenül az alkotmányozásnál: a szent korona és a keresztény múltra való visszatekintést, azt egy alapértéknek gondolom, hiszen egy ország közösségének mindig van egy kulturális múltja, gyökere és azt nem szabad megtagadnia, hiszen most kicsit a kultúráról is beszélünk ilyenkor és bizony azért azt látni, hogy amikor gazdaságról, pénzügyekről, hitelről van szó, akkor az emberek nem nagyon tudnak mondjuk 5, 10, 15 évben gondolkodni. Ez részben az ő hibájuk is.

R.: - Pedig állítólag a japánok még 150 évben is gondolkoznak előre.

Domokos László, elnök, Állami Számvevőszék: - Nagyon fontos, én azt gondolom. Ez egy missziónak, egy kihívásnak kell lenni, egy feladatnak mindannyiunknak, én azt gondolom, aki a közvagyonért, a közpénzért felel, hogy egy hosszabb távú kitekintés legyen. Márpedig ugye az állami vagyon, egyáltalán a vagyonnal való gazdálkodás az egy hosszú távú gondolkodást feltételez és ehhez aztán jön a szakma, hogy ehhez megfelelő portfólió kezelési szabályokat, megfelelő befektetési technikákat, méréseket alakítson ki. Egy átfogó közgazdasági gondolkodásbeli megújításra van szükség. Sokszor szoktuk mondani, a 40 év szocializmusának a terheit az elmúlt 20 évben ez úgy tűnik, még nem sikerült átlépnünk. Tehát valóban ebben egy rendszerváltó léptékű gondolatváltásra van szükség a közgazdaságtanban, de ne menjünk messzebbre a 2008-as világgazdasági válságnál. Az pont az ingatlanhoz kötődő jelzálogpiaci hitelezési válságból indult ki. Tehát még a nagyon fejlett világban is ez újra értelmezendő helyzetet fog teremteni.

Mv.: - Vagy annak tekinthető-e a rend? Az Állami Számvevőszék ugyanis a jó kormányzáshoz való hozzájárulást is egyik feladatának tekinti és ön azt állítja, hogy a rend a gazdasági teljesítményt növeli.

Domokos László, elnök, Állami Számvevőszék: - Így van. Gondoljunk bele, hogy amikor nekünk az íróasztalnál kell dolgozni egy műhelyben, egy valamilyen dolognak a megcsinálása, akkor az asztalon helyet kell teremteni az új dolgoknak a megtételéhez. Egy gazdaság ennél még bonyolultabb. Például mérni kell, hogy korábban amit tettünk, annak milyen következményei, eredményei vannak, hiszen nem minden újra kezdődik, hanem mindennek van előzménye, ami úgymond determinációt, kötelezettségeket jelent. Ez egy alap hitvallás, mondhatnám azt és tapasztalatom, ahol rend van, ott sokkal több esély van, hogy nagyobb fejlődés és növekedés van, ahol rendetlenség van, ott mindig adókikerülési, gazdálkodás, anarchiába és a bizalomvesztéshez vezető gazdálkodási körülmények, végül is egy katasztrófaválság állhat be minden ilyen esetben.

R.: - Említette a mérést. Nos, az Állami Számvevőszék elismerten briliáns jelentéseket adott az Országgyűlésnek az utóbbi években, ám ennek hatása szinte mérhetetlen.

Domokos László, elnök, Állami Számvevőszék: - Nagy mértékben fontos, hogy egy jelentésnek a minőségét ma már nemcsak az határozza meg, hogy szakmailag mennyire korrekt, hanem legalább annyira, hogy mennyire használható. Ez is egy fontos új stratégiai szempont, hogy hatást kiváltani képes jelentéseink legyenek, amelynek része, hogy az Országgyűlés szakbizottságai tárgyalják, amikor a kormány előkészít egy törvénytervezetet, akkor ezt vegye figyelembe. Nem véletlenül az elmúlt nyolc évnek az ellenőrzési albizottságai támaszkodnak az ÁSZ korábbi jelentéseire. Ez azt is mutatja, hogy nemcsak attól függ, hogy az ÁSZ milyen jelentéseket ír, hanem legalább annyira, hogy milyen fogadókészség van a kormányzás oldaláról. Én a Magyar Országgyűlést ebből a szempontból csak pozitív oldalról látom. Elmélyednek az ÁSZ 2005-ös, '6-os, '7-es, '8-as jelentéseibe. Most épp legutóbb a MÁV, a vasút ellenőrzési témája keretében évekre visszamenő jelentéseket melegítettek fel és én úgy gondolom, ettől várhatunk, remélhetünk, mint állampolgárok is, hogy egy megfontoltabb törvénykezés hosszabb távú problémamegoldás bontakozik azzal, hogy az eddigi jellemzések, értékeléseknek az értékét hasznosítani fogja a Magyar Országgyűlés.

R.: - Ön a négy legfontosabb teendő között említette a korrupció elleni fellépést, ám úgy tűnik, hogy az ÁSZ inkább csak a középszintű korrupcióval foglalkozik. Ön komolyan gondolja, hogy a legfelső politikusok korrupciós ügyeinek tisztázása nélkül, amelyeket egyébként a sajtó az utóbbi 15-16 évben néha csodálatos bátorsággal feldolgozott, nos ezek tisztázása nélkül előre lehet jutni a korrupcióellenes küzdelemben?

Domokos László, elnök, Állami Számvevőszék: - A korrupció nagyon sok tekintetben bűncselekmények kérdése. A bűncselekmények az igazságszolgáltatási kérdés. Az Állami Számvevőszék nem része az igazságszolgáltatásnak. Ügyészség, rendőrség, bíróság, szerintem itt alkotmányosan is jó helyen van. Az Állami Számvevőszék az egy nem hatóságként működő ellenőrző szervezet. Európában elég tipikusan, de a világban is sok ilyen szervezet van, és hogy ha mi bűncselekményre utaló jeleket tapasztalunk, nem kevés ügy, a moszkvai nagykövetség kereskedelmi székház, Sukoró, Malév, Ferihegy, nagyon sokat sorolhatnék föl, akkor mi együttműködünk ezekkel a hatóságokkal, feljelentést teszünk. Én inkább arra helyeztem a hangsúlyt, hogy nemcsak utólagosan kell tudni lépni, ez nagyon fontos, hogy megtörténjen, legyenek következményei, de meg kell előzni. A rendszer működésének egy olyan felfogását kell megteremteni a közigazgatásban, amit integritás elvűnek fogalmazunk meg.

R.: - Tehát érinthetetlen, sérthetetlen, korrekt, feddhetetlen.

Domokos László, elnök, Állami Számvevőszék: - De még talán pontos és még érthetőbb, hogy a szervezetben a normák, törvények és a gyakorlat az közelítsen egymáshoz, lefedje egymást. Ha így működik egy hivatal, legyen az a legmagasabb szintű politikai szervezet is, akkor már létre se jön ez a helyzet, mert a szervezetnek a nyitottsága, a belső működési rendje ezt kizárja. Én azt gondolom, egy korrupciós kockázat esetén is eleve ezt enyhíteni kell. Ezt szeretnénk segíteni, hogy elterjedjen a magyar közigazgatásban.

R.: - Említette a korrupciós ügyek között a felsorolásban Ferihegy esetét. A magyar állampolgárok jelentős részét meglepte, sőt netán megdöbbentette, hogy ahhoz, hogy a Ferihegyi repülőteret Liszt Ferenc repülőtérnek nevezzük, németektől kell engedélyt kérnünk.

Domokos László, elnök, Állami Számvevőszék: - Hát ez egy jelenségnek a legszimbolikusabb megjelenése, de nem ez a részét kell azt gondolom nekünk vizsgálni, hogy a köz gyarapodást, a közjót hogyan szolgálja, szolgálta-e? Egyrészt tisztességes szerződések születtek-e, illetve a szabálytalan, akár mondhatnám, hogy rossz szerződések viszont megszüntetése vagy átalakítása megtörténik-e. Ma nyugodtan mondhatjuk, hogy ebben teendők vannak, meg kell változtatni a feltételeket. Nyilvánvaló, hogy egy magántulajdonossal meg olyan viszonyra kell tudni kerülni, amelyben akár ilyen szimbolikus kérdésekben, mint a névben meg kell állapodni, együtt kell működni. Ugye azzal, hogy a magyar kormány 2005-ben eladta Ferihegyet, ne feledjük az akkori kormány ezzel átadta a rendelkezési jogát is a tulajdonnal együtt. Így a névválasztás jogát is egy külső szereplőnek. Ezért nem egyoldalú döntéssel lehet ma már ilyen döntést hozni. Mindenkor a tulajdonosnak a joga, de kötelessége én azt gondolom a szélesebben vett környezettel együttműködni, márpedig ez Magyarország, sőt egész Közép-Európa, Kárpát-medencének egy döntő szereplője, hogy a repülési lehetőségekben ki tudja-e venni részét Budapest.

Mv.: - Az Állami Számvevőszék elnökével, Domokos Lászlóval az átlátható közpénzügyekről egy tegnapi konferencián beszélgetett Molnár Pál.