Legyen következményük a pénzügyi ellenőrzéseknek - Domokos László interjúja a Kossuth Rádióban

2011-05-06 15:18
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke az MR1 - Kossuth Rádió 180 perc című műsorának volt a vendége.
Legyen következményük a pénzügyi ellenőrzéseknek, vagyis folyik az új Számvevőszéki törvény előkészítése, az Állami Számvevőszéknél. Vajon eddig nem volt következményük ezeknek az ellenőrzéseknek? A kérdés viszont már a Nap vendégének Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének szól.

Domokos László: - Jó reggelt kívánok! Valóban kell, hogy következménye legyen valaminek. Én mindig azt a példát szoktam elmondani, gyermekemnek is, hogy az ember, amikor egymaga jegyet vesz az egész villamoson, és azt látja, hogy senki mást ezt nem teszi, akkor úgy érzi, hogy talán az a normakövető, ha az ember nem vesz jegyet, mondjuk egy közszolgáltatásnál. Ezzel szemben, talán mégiscsak, ha van ellenőrzés és látszik, hogy van értelme jegyet venni, mert hogy valóban veszéllyel jár, ha ellenőrzés kapcsán én lebukom és következménye lesz, akkor talán ez egy normakövető magatartás, ez a filozófiája is az ÁSZ ellenőrzésének.

Mv: - Veszélyben a közvagyon? Illetőleg tart a válság, a 89-es most érvényben lévő törvény, ezek szerint már elavulttá vált?

Domokos László: - Én azt gondolom, hogy igen, sok tekintetben, sok tanulsága van, hiszen látjuk azt, hogy az ellenőrzések azok egy szükséges rossz, szoktuk sokszor mondani, de ha nincs, akkor viszont annak nagyon súlyos következménye van, mindenkinek, hiszen még egyszer mondom, a normakövetés az egy ezzel kimondottan megfordul és így a közvagyon, a közpénz az senki számára nem válik értékké, miközben látjuk, hogy a takarékos és hatékony állam lenne közös érdekünk.

Mv: - De hogyha az ellenőrzések nyomán kiderülő hiányosságokat nem orvosolják azok a cégek, mert nincsenek rákényszerítve, akkor mint ha nem is történt volna semmi, nyilván ilyen irányban akar elmozdulni az új törvény.

Domokos László: - A legfontosabb kérdéskör valóban az, hogy hát ha valaki nem követi a jogszabályokat, az ÁSZ viszont ezt megállapítja és ezt követni kell, akkor ma ha nem csinált semmit, ez 89-es felfogás, ha nem csinál semmit, akkor ezért nem felelt, nem kell, nem volt következménye. Ezért nagyon fontos, hogy a jogszabálytervezetben, célszerű lenne, mi úgy látjuk, ha ez a kérdés világosabb következményekkel járna, magyarul kötelezettsége lenne, hogy az ellenőrzött ha az ÁSZ megállapítja, hogy valamit törvénytelenül csinál, akkor arra reagálnia kell és intézkednie kell. Intézkedés elmaradása esetén, ezért egy sokkal erősebb szigorúbb szabálynak kell beállnia, mert ma ez egy egyre inkább gondot jelent, egyre inkább azt kell mondanunk, hogy a nyilvánosság ereje, hiszen így fogalmaz az ÁSZ-törvény korábban is, hogy annak hatnia kell, ez szerintem is úgy van, hogy annak hatnia kell, de ha még az sem elég, akkor még kell valami.

Mv: - Tehát jogi eszközöket akarnak igénybe venni a következménynélküliség felszámolásához?

Domokos László: - Mi inkább kérünk erre lehetőséget, azt gondoljuk, hogy meg kell tudnunk erősíteni, hogyha az ÁSZ megállapít valamit, a számvevőszék fontos következményeket, veszélyeket látnak, akkor az kikerülhetetlen legyen. ma ez kikerülhető, még a mai jogszabályok alapján.

Mv: - Sőt úgy tudom, ma még az is lehetséges, hogy megtagadja a vizsgált cég az együttműködést?

Domokos László: - A cég, intézmény, önkormányzat, állami intézmények igen, tehát gondoljunk bele, ha annak következménye van, talán még joggal mondhatjuk is, hogy miért adná oda a saját maga feljelentését jelentő papírokat, már pedig ezt nem teheti meg szerintem, közpénzzel rendelkező gazdálkodó szervezet, de ha megteszi, akkor ezt meg kell tudni akadályozni, hiszen mi nem vagyunk rendőrség, nem vagyunk bíróság, nem vagyunk ügyészség, tehát nem nyomozati szerv vagyunk, aki kihallgatást tudunk tenni, vagy nyomozati tevékenységet tudunk végezni, tehát ezért fontos, hogy mégis be tudja tölteni a szerepét a Számvevőszék a hivatali keretek között.

Mv: - Az új magyar alkotmány hangsúlyosan fogalmaz a közvagyon védelméről. Ez a készülő törvény, hogyan kapcsolódik, hogyan csatlakozik hozzá?

Domokos László: - Valóban az új alkotmány továbbra is megfogalmazza, hogy a közpénzekkel takarékosan kell bánni, sőt a költségvetés adósságát csökkentenie kell, vagyis az államadósságot csökkenteni kell, az államadósság csökkentéséhez pedig nagyon erős gazdálkodási fegyelemre van szükség, ezt megfogalmazza, sokkal hangsúlyosabban, ez egy új eleme tulajdonképpen az új alkotmánynak, ami majd január 1-től lesz, ezért a Számvevőszéknek erre fel kell készülni, ez egy új kihívás és ezért készültünk is az új alkotmány körvonalazódása kapcsán, hogy valamiféle újraértelmezett, újragondolt rendszer legyen, még egyszer talán úgy fogalmazni, hogy legyen következménye.

Mv: - Milyen javaslatokat tesznek, milyen jogi eszközökre tartanak igényt, az átláthatóság érdekében és a szabályozottság érdekében?

Domokos László: - Szeretnénk, hogyha a hiányosságok, a feltárt hiányosságok megszűntetésében partner lenne az ellenőrzött szervezet, ezért például köteles legyen rendszeresen visszajelzést adni a számvevőszék számára, hogy mit tesz és azt értékelni is tudja a számvevőszék.

Mv: - És szankcionálni is lehessen, erre is igényt tartanak?

Domokos László: - Igen, lehessen szankcionálni, de ezt mi mint egy egyféle igazságügyi, idézőjelben mondom szakértő, mint egy magas szinten végzett szakértői munkaként, amely alapján az ügyészség, a rendőrség el tud járni és a tényleges vádemelést és a tényleges bírói úton lehessen ennek a következményét megtenni. Ennyiben egyébként nem új maga az irány, tehát az igazságszolgáltatás ebben továbbra is felette áll a számvevőszék megállapításainak, de nagyon jól kiszolgálja, támogassa, hogy hatékony bírósági eljárás történhessen meg. Ez eddig is cél volt, talán ezután még erősebben lesz erre lehetőség.

Mv: - Az átlátható ellenőrzési folyamat mellett, legalább ilyen fontos az, hogy a jelentések közérthetőek legyenek, erre nézvést, milyen javaslatai vannak az Állami Számvevőszéknek?

Domokos László: - Valóban a független számvevőszéknek rendkívül fontos, hogy ha már a nyilvánosság erején keresztül is hatni akar, hogy azt érteni tudják, olvasni, olvasható legyen, ezért én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a jól szerkesztett és rendszerében átgondolt megfogalmazású számvevőszéki jelentésekre van szükség, ehhez magasszintű számvevői munkára van egyrészt szükség, másrészt pedig ami nyilvánosságra kerül, annak rendkívül fontos, hogy jól alátámasztott bizonyítékokkal legyen megtámasztva, és mindez végül a nyilvánosság elé kerülve pedig érthető is legyen.

Mv: - Milyen ügyek vannak jelenleg az Állami Számvevőszék asztalán?

Domokos László: - Azt kell mondanom, hogy a számvevőszék mindig egy kicsit késésben volt, ha úgy tetszik a feladatoknál, joggal, hiszen mindig egy bekövetkezett eseményekre helyezi a hangsúlyt, BKV-t ellenőrzésére most készülünk, vagy most már azt kell mondanom, hogy elkezdődött az ellenőrzés, a főváros ellenőrzésébe már a végső stádiumban tartunk, hogy júniusra befejeződjön az ellenőrzés. A megyei önkormányzatok szintén ellenőrzése elkezdődött, de beletartozik, hogy az egészségügyben, az egynapos sebészeti kérdések is most voltak éppen a parlament bizottsága. Tehát különböző ügyek, különböző stádiumban, de egyre inkább azt tudom mondani, hogy talán nyilvánosság elé fontos ügyek jelennek meg. a múlt évben a katasztrófavédelem rendkívül érzékeny kérdés volt, vörösiszap, árvizek, most pedig, most fejeződik be az egész katasztrófavédelmi rendszernek az ellenőrzése, napokon belül kerül nyilvánosságra, egyébként épp a parlamentben most készül a kormány is ugyanezzel a törvénnyel, a katasztrófavédelmi törvény témájában a vitával, az ÁSZ hozzá fog járulni, támogatni fogja, ily módon is egy jó törvény kialakulását.

Mv: - Milyen az együttműködési készség?

Domokos László: - Az együttműködési készség az ellenőrzötteknél eltérő, vannak, azt kell mondanom, azért a többség továbbra is segítő és együttműködő szerepet vállal. Kimondottan ott, ahol bűncselekmény gyanúja van, ott sok esetben tapasztaljuk azt, hogy azért távolságtartóbb és visszafogottabb, ezért is fontos, hogy a garanciális elemek rendben legyenek.

Mv: - Már csak egy mondat arról, hogy hogyan képzelik a szorosabb együttműködést az Országgyűlés parlamenti bizottságaival?

Domokos László: - Az Országgyűlés bizottságai és a parlamenten keresztül realizálódik az, hogy a számvevőszéknek igazából a hatását, a folyamatra rá tudja gyakorolni, mert visszajelzi a korábbi törvényeknek a hatásait, előnyeit és hátrányait, hibáit, és ez alapján képes kezdeményezni új megoldások, új törvények, esetlegesen egy új gyakorlat kialakítását is, ebben több bizottsági tárgyalásra van szükség, ami azt gondolom, hogy az elmúlt hónapokban megerősödött.

Mv: - Köszönöm az információkat a Nap vendégének, Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének, akivel a készülő új számvevőszéki törvény kapcsán arról beszélgettünk, hogy a legfontosabb, hogy legyen jogi következménye is az ellenőrzéseknek, szankcionálható legyen a közélet tisztasága és a közvagyon védelme érdekében.