Vagyonmegóvási intézkedés indult három önkormányzatnál

2018-04-20 13:00   |   Feltöltötte:

Az Állami Számvevőszék sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy a közpénzfelhasználás szabálytalanságai miatt kezdeményezi három önkormányzat, Mátraverebély, Veresegyház és Kiscsécs költségvetési támogatásainak felfüggesztését. Warvasovszky Tihamér alelnök kifejtette: az ÁSZ minden lehetőséget kihasznál annak érdekében, hogy hasznosuljanak az önkormányzatoknál végzett ellenőrzései. Az ÁSZ új módszertan segítségével elvégezte továbbá mind a 132 magyarországi nagyközség pénzügyi monitoring alapú ellenőrzését, mely nem tárt fel a gazdálkodásukat fenyegető súlyos kockázatokat.

A sajtótájékoztató kezdetén Warvasovszky Tihamér, az Állami Számvevőszék alelnöke kijelentette: Magyarország Alaptörvénye értelmében hazánk a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíti, ez az alapelv az államhatalmi szervek és a végrehajtást végző állami szervek mellett a helyi önkormányzatok gazdálkodására is kiterjed. Az ÁSZ az önkormányzati alrendszer közpénzfelhasználását folyamatosan figyelemmel követi, és ellenőrzéseivel hozzájárul ahhoz, hogy ezek a költségvetési szervek az állami támogatásként kapott forrásokat átláthatóan és elszámoltathatóan hasznosítsák.

 

Vagyonmegóvási intézkedés indult három önkormányzatnál


Az ÁSZ önkormányzatokat érintő ellenőrzéseit összefoglalva Warvasovszky Tihamér elmondta: az alrendszerben a Számvevőszék 2011-ben indított átfogó ellenőrzéssorozatot, mely rámutatott a kialakult adósságválság elsődleges okaira, és egyben hozzájárult a problémák orvoslásához. Az ÁSZ megállapításai szerint az eladósodás hátterében rendszerszintű hiányosságok álltak, melyek okai közt egyszerre jelentkezett működési és felhalmozási forráshiány. Az Országgyűlés 2012-ben részben az ÁSZ ellenőrzéseinek tapasztalatai alapján döntött az önkormányzatok konszolidációjáról. „A súlyos hiányosságok tényszerű feltárása egyértelműen hozzájárult ahhoz, hogy sikerült talpra állítani a fenntarthatatlanság szélére sodródott önkormányzati alrendszert” – hangsúlyozta a Számvevőszék alelnöke.

 

Az önkormányzatok monitoring alapján végzett ellenőrzése


Warvasovszky Tihamér felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzati alrendszerben 2013-tól bevezetett új feladat-finanszírozási rendszer keretein belül továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a pénzügyi egyensúly megteremtésére és hosszú távú fenntartására. Az ÁSZ e célok érdekében alakította ki a az önkormányzatok kockázati megfigyelő rendszerét, melynek keretében folyamatosan értékeli az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyát, eladósodásuk kockázatát, valamint hogy vagyongazdálkodásuk során biztosítják-e a vagyon értékének megőrzését. Az új ellenőrzési megközelítéssel jelentősen növelhető az ellenőrzési lefedettség az önkormányzati alrendszerben, továbbá az ÁSZ településtípusonként értékelheti egyszerre nagyszámú, akár több száz önkormányzat pénzügyi- és vagyongazdálkodását.

 

 Vagyonmegóvási intézkedés indult három önkormányzatnál

 


Az Állami Számvevőszék első alkalommal a Magyarországon található, összesen 132 nagyközség 2014-2015 közötti gazdálkodásának fenntarthatóságát, illetve gazdálkodásuk kockázatait értékelte – emelte ki az ÁSZ alelnöke. Elmondása szerint a pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzések kimutatták: a 132 nagyközségi önkormányzat által ellátott feladatok és felhalmozások finanszírozási struktúrája – 2014-ben és 2015-ben egyaránt – fenntartható volt. A pénzügyi- és vagyongazdálkodás biztosította az érintett nagyközségi önkormányzatok törvényben meghatározott feladatainak ellátását: az ellátott feladatok finanszírozási struktúrája nem jelentett kockázatforrást; a működési kiadásokra a működési bevétel fedezetet nyújtott. Az ellenőrzés tapasztalatai szerint az adósságkonszolidációt követően a nagyközségi önkormányzatoknál nem állt fenn az újbóli eladósodás kockázata, a pénzügyi pozíciójuk kedvezően alakult.


Szappanos Júlia, a nagyközségeket érintő ellenőrzés vezetője kifejtette: a pénzügyi monitoring alapján végzett értékelések egy új számvevőszéki módszertanon alapulnak, melynek kifejlesztésére az önkormányzati adósságállomány újratermelődésének megakadályozása miatt került sor. A jelentősrészt beszámolókra támaszkodó megfelelőségi ellenőrzés fő kérdése az volt, hogy az önkormányzatok képesek voltak-e a törvényben meghatározott feladataikat ellátni, illetve fenntartható-e gazdálkodásuk változatlan formában.

 

Vagyonmegóvási intézkedés indult három önkormányzatnál

 


Az ellenőrzés következtetései szerint a 132 nagyközség pénzügyi egyensúlyi helyzete az ellenőrzött időszakban stabil volt, a működési jövedelem fedezetet nyújtott a felhalmozási költségvetés negatív egyenlegére, valamint finanszírozási műveletekre. Az ellenőrzésvezető aláhúzta: a vagyongazdálkodás területén feltárt és beazonosított kockázatok nem igényelnek azonnali és rendszerszintű beavatkozást, azonban célszerű középtávon kezelni a többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok kötelezettségállományának növekedéséből, valamint a vagyon állagmegóvásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséből adódó kockázatokat.


Az ÁSZ vagyonmegóvási intézkedéseket kezdeményez három önkormányzatnál


Holman Magdolna, az Állami Számvevőszék főtitkára az Alaptörvény rendelkezéseit idézve leszögezte: az önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon, mellyel kapcsolatban alapvető követelmény a felelős és elszámoltatható gazdálkodás. Amennyiben az ÁSZ az ellenőrzései során rendeltetésellenes vagy pazarló közpénzfelhasználást tapasztal, törvényben megfogalmazott lehetőségével élve, vagyonmegóvási intézkedést kezdeményezhet. A Számvevőszék jelzése alapján ilyen esetekben a Magyar Államkincstár felfüggeszti az ellenőrzött szervezet költségvetési támogatásait vagy a személyi-jövedelemadó 1 százalékának felajánlásából származó forrásait – egészen addig, míg az ellenőrzött ki nem javítja a feltárt hiányosságokat. „Az ÁSZ a mai napon Mátraverebély, Veresegyház és Kiscsécs önkormányzatánál kezdeményezi a költségvetési támogatások felfüggesztését – három különböző jogcím alapján” – mondta Holman Magdolna. Az ÁSZ főtitkára hozzátette: a vagyonmegóvó intézkedés nem érinti a bérfizetéseket és az önkormányzat alapfunkcióinak fenntartását.