Szükséges a pénzügyi ismeretek oktatása

2012-10-17 14:08
Az Emberi Erõforrások Minisztériumának oktatási államtitkára szerint az általános és középiskolás diákokat meg kellene tanítani a pénzügyi ismeretek gyakorlati alkalmazására is. Hoffmann Rózsa az Állami Számvevõszék, az Econventio Egyesület és a Szegedi Tudományegyetem közös sajtótájékoztatóján azt mondta: Magyarországon a fiataloknak és a felnõtteknek egyaránt "rendkívül csekélyek" a pénzügyi, gazdasági ismeretei.
Az oktatási államtitkár közölte, Európa szinte valamennyi oktatási minisztere egyetért abban, hogy a 2008-ban kezdõdött válságot el lehetett volna kerülni, vagy legalábbis hatásaiban csökkenteni, ha a lakosság sokkal tudatosabban és nagyobb szakértelemmel dönt a pénzügyeiben.

Hoffmann Rózsa szerint ezért is volt megkerülhetetlen, hogy gondoskodjanak a pénzügyi és gazdasági ismeretek oktatásáról az intézményes nevelés keretén belül. Elmondta, az idén áprilisban elfogadott nemzeti alaptanterv (NAT), és az erre felépülõ kerettantervek több módon és helyen gondoskodnak arról, hogy a pénzügyi, gazdasági ismeretetek "ellenõrzött módon" bekerüljenek a tananyagba.

Az új rendszerben, 2013 szeptemberétõl, a NAT életbelépésétõl több óra tananyagába beépülnek ezek az ismeretek, továbbá önálló tantárgyként is oktathatják ezeket az iskolák - tette hozzá.

Hoffmann Rózsa oktatásért felelõs államtitkár

"Szükség lenne a pénzügyi ismeretek gyakorlati alkalmazása is"

Ezzel összefüggésben arra hívta fel a figyelmet: nagy szükség lenne arra, hogy gyakorlati tapasztalatokat is szerezhessenek a diákok egyrészt az iskolák által szervezett módon, másrészt akár a civil szféra bevonásával, például úgy, hogy a diákokkal olyan helyekre látogassanak, ahol megismerkedhetnek a pénzvilág mûködésével.

Az államtitkár kitért arra is, hogy fontosnak tartja a felnõtt lakosság állandó képzését is, de nem az iskolarendszeren belül. Szükségesnek mondta továbbá a tanárképzést, illetve továbbképzést, hiszen, mint fogalmazott, a mai tanárnemzedék pénzügyi ismeretei "meglehetõsen alacsony fokúak". Ha a tanár nincs tudatában, birtokában a szükséges pénzügyi ismereteknek, nem tud segíteni a hozzá forduló diákoknak - fûzte hozzá.

Domokos László, az Állami Számvevõszék elnöke a sajtótájékoztatón azt mondta: a válság Magyarországon egyértelmûvé tette, hogy szélesebb pénzügyi ismeretekre, jártasságra, készségekre és gondolkodásmód-váltásra van szükség. Arról beszélt, mindenkinek meg kell tanulnia bánni a pénzzel, ennek a megtanításához pedig hozzá kell járulnia az összes, pénzzel foglalkozó szakembernek. Közölte, örömmel olvasta a NAT-ban, hogy a pénzügyi ismeretek szélesebb keretet és teret kapnak az általános és középiskolákban. Domokos László a pénzügyi ismeretek elterjesztését hosszabb távú befektetésnek mondta, és arra hívta fel a figyelmet, hogy ez nemcsak magán-, hanem közügy.

Kovács Péter, Domokos László, Hoffmann Rózsa, Sápi ÁKos

A sajtótájékoztatón ismertették a felmérés eredményét

Hoffmann Rózsa és Domokos László sajtótájékoztatóján kutatók ismertették a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara és az Econventio Kerekasztal közhasznú egyesület kutatócsoportjának 2012 tavaszi felmérésének eredményét. Ebbõl egyebek mellett az derült ki, hogy a középiskolások átlagteljesítménye 45 százalékos, "ami nem nevezhetõ jónak". A diákok jelentõs része nem tanult pénzügyi ismereteket, akik pedig tanultak, azoknak egy része nem tudja a tárgyi tudást "a hétköznapi élet problémáiban megfelelõen kiaknázni".

 

Forrás: MTI