Önkormányzatok az ÁSZ fókuszában

2019-02-05 10:00   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék befejezte Onga Város Önkormányzata ellenőrzését és Fót Város Önkormányzata utóellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy Onga Város Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű. Nem volt biztosított a közpénzek szabályszerű felhasználása, valamint az átlátható működés. Az integritási kontrollokat nem építették ki, ezáltal a korrupció veszélye fennállt. A Fót Város Önkormányzatánál végzett utóellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzat végrehajtott intézkedéseket a szabályozottság javítása érdekében, azonban a belső kontrollrendszer egyes elemei jogszabályi előírásoknak teljes körűen megfelelő kialakításáról és szabályszerű működtetéséről nem gondoskodott. 

Az ÁSZ a stratégiai céljával összhangban végzi a közpénzekkel, az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás, valamint a helyi önkormányzatok számviteli rendje betartásának és belső kontrollrendszere működésének ellenőrzését, továbbá támogatja az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható közpénz felhasználás megteremtését. Ennek keretében került sor Onga Város Önkormányzata ellenőrzésére.

 

Az ÁSZ kiemelt figyelmet fordít továbbá ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához és a közpénzügyek rendezettségének javulásához. Ennek keretében került sor Fót Város Önkormányzata utóellenőrzésére is.

 

Lezárult Onga Város Önkormányzata ellenőrzése

 

Onga Város az Észak-Magyarországi régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. Lakónépessége 2016. január 1-jén 4 724 fő volt. Az önkormányzat képviselő-testülete – a polgármesterrel együtt – hét tagból állt, munkáját kettő állandó bizottság segítette. Az önkormányzat működével kapcsolatos feladatok ellátásáról az Ongai Polgármesteri Hivatal gondoskodott.

 

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy Onga Város Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, így nem teremtette meg a szabályszerű közpénzfelhasználás feltételeit.

 

A kontrollkörnyezet kialakítása szabályszerű volt, mivel az önkormányzat kialakította a jogszabályi előírások szerint a szervezeti és működési szabályzatát, rendelkezett számviteli politikával, valamint az annak keretében elkészítendő szabályzatokkal, továbbá a vagyonnal történő gazdálkodás szabályait vagyonrendeletben szabályozta. Az önkormányzat nem működtette az integrált kockázatkezelési rendszert, az integritás elvű működést támogató kontrollok nem kerültek kiépítésre, ezáltal nem volt biztosított az önkormányzat tevékenységeiben rejlő kockázatok azonosítása, értékelése, kezelése, és annak nyomon követése.

 

A kontrolltevékenységek gyakorlása – a kötelezettségvállalás hiánya miatt - nem volt szabályszerű. Az önkormányzatnál nem alakították ki az információs és kommunikációs rendszert, továbbá nem tettek eleget a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeiknek, így az átlátható, szabályszerű működést nem biztosították. Az önkormányzat kialakította és működtette a monitoring rendszert, viszont nem alakította ki a teljesítmény mérésére alkalmas követelményeket.

 

Az Állami Számvevőszék a jelentésben foglalt megállapítások alapján az Ongai Polgármesteri Hivatal jegyzőjének kilenc, Onga Város Önkormányzata polgármesterének kettő javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Befejeződött Fót Város Önkormányzata utóellenőrzése

 

Fót Pest megyében, a fővárostól 17 kilométerre, a Gödöllői-dombság lábánál fekszik. Állandó lakosainak száma 2017. január 1-jén 19 291 fő volt.

 

Az ÁSZ 2016-ban ellenőrizte Fót Város Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének megfelelőségét a 2014. január 1. és 2015. április 30. közötti időszakra vonatkozóan, továbbá értékelte a 2011. január 1-jétől 2015. április 30-ig terjedő időszak befektetési döntéseinek, a döntések végrehajtásának és elszámolásának szabályszerűségét is. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 10 feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Fót Város Önkormányzata az intézkedési tervében meghatározott 10 feladatból négyet határidőben, kettőt határidőn túl, kettőt nem hajtott végre, két feladat pedig nem volt időszerű.

 

 

Az önkormányzat a költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott értékpapírok és üzleti célú ingatlanok leltározására, a hivatásetikai kódexének és a környezetvédelmi programjának megalkotására vonatkozó intézkedéseket végrehajtotta. Ugyanakkor az értékpapírok értékelésével kapcsolatban továbbra is fennálló hiányosságok miatt a vagyongazdálkodás elszámoltathatósága, átláthatósága, és ennek következtében az önkormányzati vagyonnal történő felelős gazdálkodás nem biztosított.

 

A belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése során feltárt többi hiányosságot és szabálytalanságot nem szüntette meg, továbbá a gazdálkodási jogkörök gyakorlása során megállapított, évek óta fennálló szabálytalan működés megszüntetése érdekében az intézkedési tervben meghatározott intézkedéseket továbbra sem hajtotta végre. Az önkormányzat nem vezette az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról a jogszabályban előírt nyilvántartást.

 

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez, hogy intézkedjen a jogszabálysértő gyakorlat, az önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének szabályszerűségében és a közpénzekkel történő felelős gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetése érdekében.

 

Varga Edit

felügyeleti vezető

 

Dr. Benedek Mária

felügyeleti vezető

 

Beck Éva

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály