Lezárult két fővárosi gazdasági társaság utóellenőrzése

2019-02-08 10:00   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék befejezte az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának utóellenőrzését a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.-nél és a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-nél, valamint a társaságok feletti tulajdonosi jogokat gyakorló Budapest Főváros Önkormányzatánál. Az ÁSZ megállapította, hogy a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. végre nem hajtott intézkedése miatt a pénzügyi gazdálkodás szabályszerűsége nem volt biztosított. A Kolibri Színház Nonprofit Kft. által végrehajtott feladatok a szabálytalan vagyongazdálkodás kockázatát csökkentették.  Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonosi joggyakorló által végrehajtott feladatok csökkentették a társaságok szabályozatlanságában rejlő kockázatokat. 

Az ÁSZ kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához és a közpénzügyek rendezettségének javulásához.

 

Lezárult a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. utóellenőrzése

 

A Trafó Kortárs Művészetek Háza Szolgáltató Nonprofit Kft. közhasznú főtevékenysége az előadó-művészet. A tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzata döntése alapján a társaság közhasznú társaságként jött létre, majd 2009. június 9-étől nonprofit társasági formában működik.

 

 

A társaságnál az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzését az ÁSZ 2008. január 1. és a 2013. szeptember 6. közötti időszakra vonatkozóan végezte el. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat négy, a társaság két feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervekben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezetek végrehajtották-e.

 

A társaság az intézkedési tervében meghatározott két feladatból egyet határidőben végrehajtott, egyet nem hajtott végre. A társaság feletti tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzat az intézkedési tervében meghatározott négy feladatból kettőt határidőben végrehajtott, egyet részben hajtott végre, egy feladat nem került végrehajtásra.

 

A társaság számlarendje kiegészítésének elmaradása miatt a pénzügyi gazdálkodás szabályszerűsége területén a kockázat továbbra is fennáll.

 

Az önkormányzat által végrehajtott vagyonrendelet módosítás, a fenntartói megállapodások felülvizsgálata és módosítása a szabályozottság területén csökkentette a kockázatokat. Ugyanakkor a tulajdonosi joggyakorló az intézkedési tervben a jogszabályi kötelezettségét meghaladóan vállalta, de nem hajtotta végre a leltárkészítési és leltározási mintaszabályzat kidolgozását, ezáltal a társaság vagyongazdálkodási kockázatai növekedtek.

 

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult az ügyvezetőhöz, hogy intézkedjen a jogszabályt sértő gyakorlat, a közpénzekkel történő felelős, elszámoltatható és átlátható gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetése érdekében.

 

Befejeződött a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. utóellenőrzése

 

A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznú főtevékenysége az előadó-művészet, amely a gyermekek számára kínál színházi előadásokat. Budapest Főváros Önkormányzata 100%-os tulajdonosa a Társaságnak, az önkormányzat kötelező közművelődési és művészeti közfeladatának ellátása érdekében alapította a társaságot 2011. május 31-jén.

 

 

A társaságnál az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzését az ÁSZ 2008. január 1. és a 2013. szeptember 6. közötti időszakra vonatkozóan végezte el. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat négy, a társaság három feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervekben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezetek végrehajtották-e.

 

A társaság az intézkedési tervében meghatározott három feladatból kettőt határidőben végrehajtott, egyet nem hajtott végre. A társaság feletti tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzat az intézkedési tervében meghatározott négy feladatból kettőt határidőben végrehajtott, egyet részben hajtott végre, egy feladat nem került végrehajtásra.

 

A társaság által elvégzett leltározás csökkentette a vagyongazdálkodás területén a kockázatokat. Az eszközök és források értékelési szabályzata módosításának elmaradása miatt a társaságnál a szabályozottságban rejlő kockázat továbbra is fennáll.

 

Az önkormányzat által végrehajtott vagyonrendelet-módosítás, a fenntartói megállapodások felülvizsgálata és módosítása a szabályozottság területén csökkentette a kockázatokat. Ugyanakkor a tulajdonosi joggyakorló az intézkedési tervben a jogszabályi kötelezettségét meghaladóan vállalta, de nem hajtotta végre a leltárkészítési és leltározási mintaszabályzat kidolgozását, ezáltal nem járult hozzá a társaság vagyongazdálkodási kockázatainak csökkentéséhez.

 

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult az ügyvezetőhöz, hogy intézkedjen a jogszabályt sértő gyakorlat, a közpénzekkel történő felelős, elszámoltatható és átlátható gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetése érdekében.

 

Dr. Nagy Imre

felügyeleti vezető

 

Beck Éva

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály