Lezárult az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság utóellenőrzése

2019-02-12 10:00   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék befejezte az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság feladatellátásának és vagyonkezelésének utóellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az őriszentpéteri székhelyű Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság az intézkedési tervében vállalt feladatait nem hajtotta végre, így nem volt biztosított a nemzeti vagyonnal történő felelős és átlátható gazdálkodás.

Az Állami Számvevőszék stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka hasznosulásának javítását. Ezzel összhangban ellenőrzi, hogy az ellenőrzött szervezet megvalósította-e a korábbi ellenőrzései által feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából elkészített intézkedési tervében foglaltakat. A rendszeres utóellenőrzések hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához, ezáltal a közpénzügyek rendezettségének javulásához.

 

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság az agrárminiszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv. A nemzeti parkot hazánk 10. nemzeti parkjaként, 2002. március 1-jén alapították. Működési területe magába foglalja az Őrséget, a Vendvidéket és a Rába folyó völgyét.

 

Lezárult az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság utóellenőrzése

 

Az Állami Számvevőszék a 2007. január 01. és 2011. december 31. közötti időszakra vonatkozóan végezte el a nemzeti park igazgatóság feladatellátásának és vagyonkezelésének ellenőrzését. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra a nemzeti park igazgatóság három végrehajtandó feladatot tartalmazó intézkedési tervet állított össze. Az utóellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

 

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság az intézkedési tervben meghatározott feladatait nem hajtotta végre.

 

Az Igazgatóság nem gondoskodott a hasznosításhoz kapcsolódó kiadások vizsgálatáról és a bérleti díjak piaci értéktől való eltérítése szempontjainak meghatározásáról. Ennek következtében nem biztosították az állami vagyon minél gazdaságosabb hasznosítását.A haszonbérleti pályázati felhívásokat az Igazgatóság nem tette közzé a honlapján, nem gondoskodott az önkormányzatok hirdető tábláin való kifüggesztésről, így nem biztosították az átlátható működést. A haszonbérleti ajánlat kifüggesztésének elmaradása következtében az előhaszonbérleti jog jogosultja számára nem biztosították, hogy a haszonbérleti szerződésre elfogadó vagy az előhaszonbérleti jogáról lemondó nyilatkozatot tegyen. Az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló, a jogszabályban előírt nyilvántartás vezetéséről a nemzeti park igazgatója nem gondoskodott.

 

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójához, hogy intézkedjen a szabályszerű és felelős gazdálkodás érdekében a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetéséről.

 

Pető Krisztina

felügyeleti vezető

 

Beck Éva

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály