Lezárult az MTA egyes kutatóintézeteinek utóellenőrzése

2019-01-30 10:00   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék befejezte a Magyar Tudományos Akadémia egyes kutatóintézeteinek utóellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Magyar Tudományos Akadémiánál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontnál, az MTA Ökológiai Kutatóközpontnál és az MTA Természettudományi Kutatóközpontnál az intézkedések végrehajtásával javult a pénzügyi és vagyongazdálkodás szabályozottsága. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont által végre nem hajtott intézkedések elmaradása ugyanakkor kockázatot hordoz az integritás, az elszámoltathatóság és a felelős vezetői magatartás vonatkozásában.

Az Állami Számvevőszék stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka hasznosulásának javítását. Ezzel összhangban ellenőrzi, hogy az ellenőrzött szervezetek végrehajtották-e a korábbi ellenőrzései által feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából elkészített intézkedési tervükben foglaltakat. A rendszeres utóellenőrzések hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához, ezáltal a közpénzügyek rendezettségének javulásához.

 

A Magyar Tudományos Akadémia a tudomány művelésével, támogatásával és képviseletével kapcsolatos országos közfeladatokat lát el. Feladatainak ellátása céljából közfinanszírozású kutatóhálózatot, kiszolgáló és egyéb intézményeket létesít és működtet, amelyek felett irányítási jogot gyakorol.

 

Lezárult az MTA egyes kutatóintézeteinek utóellenőrzése

 

Az Állami Számvevőszék 2010. január 1. és a 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozóan, 2015 februárjában fejezte be az MTA kutatóintézeti hálózatának átalakítása, egyes kiemelt kutatóintézetek gazdálkodása és feladatellátása ellenőrzését a Magyar Tudományos Akadémiánál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontnál, az MTA Ökológiai Kutatóközpontnál és az MTA Természettudományi Kutatóközpontnál. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy szabályosan történt-e a kutatóhálózat átalakítása 2011-ben, a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, valamint az ellenőrzött kutatóintézetek pénzügyi és vagyongazdálkodása szabályszerű volt-e. Az ellenőrzés eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentés valamennyi ellenőrzött szervezet részére megállapításokat és javaslatokat fogalmazott meg. Az utóellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentés alapján készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezetek végrehajtották-e.

 

Az utóellenőrzés megállapította, hogy az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont és az MTA Ökológiai Kutatóközpont valamennyi, a felelősségi körébe tartozó intézkedést végrehajtotta. Az MTA BTK pénzkezelési szabályzatát kiegészítették és elkészítették a tudományos-szakmai tevékenység ellenőrzési nyomvonalát. Az MTA ÖK szellemi-tulajdon-kezelési szabályzatát kiadták, és kiegészítették a gazdálkodási szabályzatot. Az intézkedések végrehajtásával a szabályszerű működés vonatkozásában csökkentek a kockázatok.

 

Ezzel szemben a Magyar Tudományos Akadémia a felelősségi körébe tartozó két intézkedésből egy, az MTA Természettudományi Kutatóközpont pedig tizenkét feladatból öt feladatot nem hajtott végre. Az MTA megkötötte az ingó vagyon használati szerződést az MTA TTK-val, ugyanakkor az MTA Alapszabályának felülvizsgálatát az MTA gazdasági igazgatója dokumentált módon nem végezte el. Az MTA TTK számviteli politikáját, számlarendjét módosították, elkészítették a számlarendet alátámasztó bizonylati rendet, új gazdálkodási szabályzatot adtak ki, kialakították a kockázatkezelési rendszert, ezzel csökkentek a szabályozottságból eredő kockázatok. Azonban az MTA TTK tevékenységében rejlő kockázatokat nem mérték fel, nem elemezték, továbbá a gazdálkodási jogkörök szabályszerű gyakorlását sem támasztották alá. Ezek következtében az MTA esetében a pénzügyi elszámoltathatóság érvényesülése, az MTA TTK esetében a belső kontroll szerinti elszámoltathatóság és az integritás érvényesülése nem volt biztosított.

 

Az Állami Számvevőszék figyelemfelhívó levéllel fordult a Magyar Tudományos Akadémia elnökéhez és az MTA Természettudományi Kutatóközpontjának főigazgatójához az elmaradt intézkedések pótlása érdekében.

 

Dr. Pulay Gyula

felügyeleti vezető

 

Beck Éva

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály