Lezárult az ÉMI Nonprofit Kft. ellenőrzése

2019-02-01 10:01   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék befejezte az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 2013-2016 közötti gazdálkodásának és vagyongazdálkodásának ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság feletti tulajdonosi jogokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség szabályszerűen alakította ki és gyakorolta. A társaság gazdálkodása szabályozott volt. A bevételek és ráfordítások elszámolása, a vagyongazdálkodási tevékenysége a 2016. évben nem volt szabályszerű, az elszámoltathatóságot nem biztosította.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzéseivel hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ellenőrzésére.

 

A társaságot a Magyar Állam kizárólagos tulajdonosként 2009. február 2-án, az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Közhasznú Társaság jogutódjaként alapította. Az alapítót megillető tulajdonosi jogokat 2014. október 1-jéig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2014. október 2-től a Miniszterelnökség gyakorolta. A társaság főtevékenysége egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés. Vizsgálattal, ellenőrzéssel és tanúsítással közreműködött az építési termékek megfelelőségi igazolásában, szakértői és tanácsadói tevékenységével támogatta az építési szakterület résztvevőit. Vizsgálatokkal, kísérletek elvégzésével és tanulmányok készítésével segítette az építőipari vállalkozásokat az építőipari termék- vagy technológia fejlesztésében, közreműködött a szakmai szabályozások és hatósági intézkedések előkészítésében. Tevékenységi körében biztonságtechnikai és nukleáris felülvizsgálati, ellenőrzési feladatokat is ellátott. A társaság vagyonkezelésbe vett állami vagyonnal nem rendelkezett, feladatait saját eszközeivel látta el.

 

Lezárult az ÉMI Nonprofit Kft. ellenőrzése

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. felett szabályszerű volt.

 

A társaság gazdálkodása szabályozott volt, a számviteli szabályzatok az ellenőrzés által érintett 2013. és 2016. évben a szabályszerű gazdálkodás és könyvvezetés feltételeit biztosították.

 

A bevételek, valamint az anyagjellegű és egyéb ráfordítások elszámolása a 2013. évben szabályszerű volt, azonban a 2016. évben nem volt szabályszerű, mert az elszámolásokat a könyvvezetést közvetlenül megalapozó bizonylatok nem támasztották alá. A személyi jellegű ráfordítások elszámolása szabályszerű volt.

 

A társaság a 2013-2015. évi éves számviteli beszámolók mérlegében kimutatott eszközök és források állományát szabályszerű leltárral alátámasztotta. A 2016. évi vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, a beszámoló mérlegét szabályszerű leltár nem támasztotta alá, mivel a tárgyi eszközök mennyiségi felvételezését három évenként nem végezték el, továbbá az értékcsökkenés elszámolása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

 

A társaság a közzétételi kötelezettségét szabályozta, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatainak közzétételével a gazdálkodás nyilvánosságát biztosította.

 

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ügyvezetőjének három javaslatot fogalmazott meg, amelyek alapján 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Klinga László

felügyeleti vezető

 

Beck Éva

Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály