Lezárult a Fidesz és a KDNP 2016-2017-re vonatkozó ellenőrzése

2019-01-29 10:00   |   Feltöltötte: Beck Éva

Az Állami Számvevőszék befejezte a Fidesz‒Magyar Polgári Szövetség, illetve a Kereszténydemokrata Néppárt 2016-2017. évekre vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a két párt gazdálkodásának törvényessége biztosított volt, a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották a jogszabályi előírásokat. Ezzel biztosították a közpénzek felhasználásának átláthatóságát és elszámoltathatóságát.

A politikai élet tisztasága érdekében különösen indokolt a pártok gazdálkodásának ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék törvényi előírás alapján kétévente ellenőrzi a költségvetési támogatásban részesülő pártok gazdálkodását, így az ÁSZ kiemelt szerepet tölt be és felelősséget visel a pártok feletti társadalmi kontroll érvényesítésében.


Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a 2016. és a 2017. évre vonatkozóan közzétett pénzügyi kimutatások a törvényi előírásoknak megfeleltek-e, a könyvvezetés és gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat; a párt a működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használt-e fel.

 

A Fidesz 2016-2017. évekre vonatkozó ellenőrzése

 

A Fidesz‒Magyar Polgári Szövetség 1988-ban jött létre, működésének alapvető szabályait a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény határozza meg. A párt a 2016. évi pénzügyi kimutatásban 1 milliárd 84,1 millió forint bevételt, valamint 1 milliárd 573,4 millió forint kiadást mutatott ki. A 2017. évi pénzügyi kimutatás szerint az összes bevétel 1 milliárd 571,1 millió forint, míg a teljesített kiadások összege 1 milliárd 249,5 millió forint volt. A központi költségvetésből 2016-ban és 2017-ben évente 876,6 millió forint támogatást kapott.


A párt gazdálkodására vonatkozó számviteli keretek kialakítása és a belső szabályozások megalkotása során érvényesültek a jogszabályi előírások, ami támogatta a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodást. A könyvvezetés és a nyilvántartási rendszer kialakítása a jogszabályi előírások szerint történt. A párt az ellenőrzés rendjét kialakította és működtette, ugyanakkor a 2017. évi alapszabály módosításakor a felügyelő bizottság létrehozásáról nem gondoskodott.

 


A párt a 2016. és 2017. évi pénzügyi kimutatásait a jogszabályi előírások alapján készítette el, azok közzétételéről határidőben gondoskodott, ezzel biztosítva gazdálkodásának átláthatóságát. Működéséhez a forrásokat – köztük a költségvetésből juttatott és az egyéb támogatásokat, adományokat – szabályszerűen használta fel, tiltott vagyoni hozzájárulást nem fogadott el. A párt a vagyonnal való gazdálkodás szabályait meghatározta, működése során a vagyont a törvényi előírásoknak eleget téve használta.


Az Állami Számvevőszék a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség elnökének egy javaslatot tett, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

A KDNP 2016-2017. évekre vonatkozó ellenőrzése

 

A Kereszténydemokrata Néppárt az 1944-ben létrejött Demokrata Néppárt jogutódja, működésének alapvető szabályait a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény határozza meg. A párt a 2016. évi pénzügyi kimutatásában 172,2 millió forint bevételt és 166,2 millió forint kiadást számolt el. A 2017. évi pénzügyi kimutatás szerint a párt összes bevétele 210,3 millió forint, a kiadások összege 171,0 millió forint volt, a központi költségvetésből 2016-ban és 2017-ben évente 152,7 millió forint támogatást kapott.


A párt gazdálkodására vonatkozó számviteli keretek kialakítása és a belső szabályozások megalkotása során érvényesültek a jogszabályi előírások, ami támogatta a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodást. A könyvvezetés és a nyilvántartási rendszer kialakítása megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a számviteli politikában tárt fel hiányosságot az ellenőrzés. A párt az ellenőrzés rendjét kialakította és működtette, ugyanakkor a 2017. évi alapszabály módosításakor a felügyelő bizottság létrehozásáról nem gondoskodott.

 


A párt a 2016. és 2017. évi pénzügyi kimutatásait a jogszabályban előírt tartalommal készítette el, azok közzétételéről határidőben gondoskodott, ezzel megteremtve gazdálkodásának átláthatóságát. Működéséhez a forrásokat – köztük a költségvetésből juttatott és az egyéb támogatásokat, adományokat – szabályszerűen használta fel, tiltott vagyoni hozzájárulást nem fogadott el. A párt a vagyonnal való gazdálkodás szabályait meghatározta, működése során a vagyont a törvényi előírásoknak eleget téve használta.


Az Állami Számvevőszék a Kereszténydemokrata Néppárt elnökének kettő javaslatot tett, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

 

Dr. Nagy Imre
Felügyeleti vezető

 

Horváth Bálint
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály