Külügyszolgálatosok integritás továbbképzését támogatta az ÁSZ

2018-11-27 12:35   |   Feltöltötte: Gergely Szabolcs

2018. november 13-20. között további két alkalommal folytatódott a Külgazdasági és Külügyminisztérium integritás továbbképzése a tartós külszolgálatot ellátó külügyi munkatársak felkészítése keretében. A speciális integritásirányítási és integrált kockázatkezelési módszerekre fókuszáló továbbképzést előadóként több állami szerv is támogatta így az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és az Állami Számvevőszék is. Az ÁSZ a továbbképzésen hangsúlyozta: a kockázatok felismerésének képessége és a kockázatkezelési módszerek elsajátítása elengedhetetlen a sikeres külszolgálathoz. A külügyi szakemberek fontos feladata továbbá, hogy állomáshelyükön beszámoljanak az integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése érdekében tett erőfeszítésekről és eredményekről, amellyel hozzájárulhatnak az ország elismertségének erősítéséhez.

 

Fókuszban a külszolgálati szakemberek felkészítése

 

Összhangban a Nemzeti Korrupcióellenes Program 2017-2018. évre vonatkozó tervével és az annak elfogadásáról szóló 1239/2017. (IV.28.) számú Korm. határozattal, a Külgazdasági és Külügyminisztérium speciális integritás képzést keretében szeptemberben indította el a tartós külszolgálatra kihelyezésre kerülő kollégái továbbképzését. A külügyi szakemberek felkészítése novemberben két újabb alkalommal folytatódott, amelynek célja a külügyi szakemberek kockázatkezelő képességeinek fejlesztése.

 

Az integritásirányításra és integrált kockázatkezelésre fókuszáló továbbképzés „Kerekasztal beszélgetés a Nemzeti Korrupcióellenes Programról” címmel került megrendezésre négy részben. A szakértői beszélgetés formájában megvalósuló képzés célja, hogy ráirányítsa a külszolgálatot ellátó munkatársak figyelmét a témához kapcsolódó, gyakorlatban felmerülő jelenségekre és szakszerű kezelési módjaikra.

 

A kerekasztal beszélgetésen elhangzott, hogy a külszolgálati szakemberek képzése stratégiai jelentőségű, mert pozíciójuk, hatás-és jogkörük, speciális feladataik, az általuk irányított képviselet működése és gazdálkodása, kapcsolatrendszerük, nem utolsó sorban a számukra hozzáférhető információk kiemelt célponttá tehetik őket a nemzetközi színtéren. Rendkívül fontos tehát, hogy az országot külhonban képviselő szakemberek rendelkezzenek a személyi és szervezeti integritást védő ismeretekkel és tudják, hogy nincsenek egyedül. A külszolgálatot teljesítők a minisztérium vezetői és integritás tanácsadója mellett felkészült szakemberek és intézmények széles körére támaszkodhatnak, legyen szó egy egyszerű, vagy komplex integritást sértő esemény megelőzéséről, feltárásáról, kezeléséről.

 

Az integritás kockázatok és kezelési módjaik kultúránként eltérőek lehetnek

 

Az integritás kockázatok felmerülésének változatosságával összefüggésben az előadók az országok közötti kulturális különbségekre hívták a figyelmet. A korrupció megnyilvánulásának formái, felmerülésük jellemző területei ugyanis gyakorta mutatnak hasonló mintázatot, az azonban, hogy mit tekint az adott ország korrupciós kockázatnak jelentős mértékben eltérhet, ennél is nagyobb mértékű eltérés mutatkozhat a különféle magatartási minták megítélésében, illetve abban, hogy mely kockázatkezelési módszereket, kommunikációs technikákat célravezető alkalmazni az integritást sértő helyzetben.

 

A külszolgálatot teljesítő szakembereknek ilyen helyzetekben a saját munkakörükre vonatkozó szabályrendszerből és az abban rögzített célokból, érétkekből kell kiindulniuk. Interkulturális tudásukat felhasználva arra kell törekedniük, hogy megelőzzék a korrupciós kockázatok felmerülését, esetleges bekövetkezésük esetén pedig integritás alapon az adott kulturális körülményeket figyelembe véve úgy reagáljanak, hogy elkerüljék azok ismételt felmerülését.

 

 

 

 

Az ÁSZ is közreműködik a közszféra integritásának erősítésében

 

Az Állami Számvevőszék 2011 óta évente felméri a közszféra integritási helyzetét. Az ÁSZ ennek megfelelően széleskörű tapasztalatokkal és számos elemzési adattal rendelkezik a területen, ezért a Külgazdasági és Külügyminisztérium Képzési Főosztálya az Állami Számvevőszék elnökét, Domokos Lászlót is felkérte, hogy támogassa a továbbképzés sikeres megvalósítását.

 

Az ÁSZ elnökének képviseletében Dr. Németh Erzsébet számvevő igazgató, az Állami Számvevőszék Integritás felmérésének vezetője vett részt előadóként a képzésen. Az ÁSZ igazgatója a kerekasztal beszélgetések alkalmával arra hívta fel a figyelmet, hogy a korrupció többek között egy olyan eszköz is lehet, mellyel emberek országokat megvádolhatnak, dehonesztálhatnak ez által támadva annak integritását, megítélését, nemzetközi pozícióját, gazdasági stabilitását. Fontos feladat, hogy a külföldön hazánkat képviselők behatóan ismerjék az integritás kontrollokat, valamint azokat az erőfeszítéseket, amelyeket hazánk az integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése érdekében tesz, és erről állomáshelyükön beszámoljanak.

 

Az integritás terén felmerülő kockázatok, illetve azoknak lehetséges bekövetkezése nagymértékben növeli a külszolgálati munkatársak kiszolgáltatottságát. Fontos, hogy a kockázatok felmerülését megelőző, illetve az integritást sértő eseményt azonnal, a megfelelő módon kezeljük, mivel a nem megfelelően kezelt kockázatokkal kapcsolatban a leginkább veszélyeztetett területeken a felmerülés terén a jövőbeni bekövetkezések exponenciális hatása valószínűsíthető - mondta az ÁSZ igazgatója.

 

A Nemzeti Korrupcióellenes Programról

 

2015. május 27-én 1336/2015. határozatával a kormány elfogadta a Nemzeti Korrupcióellenes Programot és az azzal összefüggő intézkedések 2015-2018-ra vonatkozó tervét. A program a korrupció társadalmi jelenségének visszaszorítását tűzte ki elsődleges céljául, de többek között olyan célkitűzéseket is tartalmaz, mint az állami szervezetek működésébe vetett közbizalom erősítése, vagy az ország nemzetközi megítélésének javítása.

 

A kormányhatározat a célkitűzésekkel összhangban rögzíti, hogy az államigazgatási szerveknél fel kell térképezni a korrupciós kockázatokat, amelyekkel kapcsolatban az Állami Számvevőszék tapasztalatai alapján érvényesíteni és erősíteni kell az integritás kontrollokat. A határozat előirányozza azt is, hogy a közszféra intézményeinél népszerűsíteni kell a csatlakozás lehetőségét az ÁSZ Integritás felméréséhez, továbbá támogatni kell a felmérés kiterjesztését többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokra.

 

Az Állami Számvevőszék a kormányhatározattal összefüggésben a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a Nemzeti Korrupcióellenes Program megvalósításának támogatására, az integritás kultúrájának terjesztésére és aktívan közreműködik az erre irányuló kezdeményezések támogatásában.

 

Dr. Németh Erzsébet felügyeleti vezető

Gergely Szabolcs számvevő